Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 4 oktober 2021

D66 en Groenlinks stellen mondelinge vragen over duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s)

Bij de perspectiefnota van 2020 stelden we vragen over de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s). Het college deed de toezegging om expliciet te rapporteren over de gerealiseerde resultaten op de SDG’s. Samen met GroenLinks dienden we ook een motie in om Zwolle aan te melden als GlobalGoals gemeente. Dat is twee weken geleden gebeurd, waarmee een eerste stap is gezet naar een integrale toekomstgerichte inzet in gemeentelijk beleid.

Met deze concrete stap is de start gemaakt om te handelen in de geest van de duurzame ontwikkelingsdoelen en die te benutten bij het te voeren beleid. Het college kondigt in een nota aan dit nader te willen afwegen, zonder daarbij een tijdsindicatie af te geven. Omdat er al een eerdere toezegging gedaan is om tot invoering van de SDG’s over te gaan, stellen we samen met GroenLinks onderstaande vragen:

  1. Kan het college aangeven of er een plan van aanpak is voor die nadere afweging?
  2. Kunnen we als huidige raad nog een voorstel tegemoet zien om hier met het college van gedachten over te wisselen?
  3. Zo niet, ziet het college dan de mogelijkheid om een notitie of onderlegger te maken waar een volgende coalitie vlot op voort kan bouwen?