Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 5 oktober 2021

D66 wil brede oplossing voor problemen woningmarkt

De fractie van D66 wil dat de problemen rond het vinden van een woning wordt opgelost. Dit is complex, maar er zijn mogelijhkheden die je -naast landelijke maatregelen – lokaal kunt oppakken. Opkoopbescherming is daar een van. Of dit de oplossing is voor het woningprobleem, daar wil de gemeenteraad het graag over hebben. Het college heeft beloofd met informatie te komen, echter  dit laat zo lang op zich wachten dat het de raad inmiddels onmogelijk wordt gemaakt om hier op korte termijn een belsuit over te nemen. Dat is kwalijk want het woningprobleem is urgent. SP, PvdA en CDA hebben daarom een speoddebat aangevraagd dat wij steunen.

D66 staat op het standpunt dat een opkoopbeschgerming mogelijk een instrument kan zijn dat (zij het in beperkte mate) bijdraagt aan het probleem, echter er zijn ook praktische bezwaren. De wetgeving is zo nieuw en ingrijpend dat het nog maar de vraag is of het stand houdt bij de Raad van State. Ook is het nog niet helder of de eerder genomen maatregelen als de zelfbewoningsplicht bij nieuwbouw voldoende effect hebben.

D66 ziet liever een fundamentele oplossing waarbij er sim gebouw gaat worden voor de toekomstige vraag. “Zorg dat er in de bestaande wijken woningen gebouwd worden voor starters en senioren. Zo kunnen senioren verhuizen uit eengezinswoningen naar een huis dat beter aansluit op hun levensfase en komt er ruimte vrij voor starters. Zo blijven zij niet hangen in een studentenhuis” aldus David Hof. D66 wil dat het college nu tempo maakt met slim huizen bouwen zodat mensen makkelijker een woning vinden die bij ze past en er een betere doorstroming ontstaat. “Op dit moment haalt het College ook de eigen doelen niet eens: de Stilohalllocatie zou oorspronkelijk in 2019 gestart zijn en bij de Hanzebadlocatie werd ervan uitgegaan dat in 2019 gestart zou worden met de bouw. In beide gevallen is er nog niet eens begonnen met bouwen. Het College moet echt vaart maken.”