Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 26 oktober 2021

In Zwolle wil je geboren worden!

Maandag 25 oktober debatteerde de gemeenteraad over de visie op gezondheid. Erna Kerkhof, burgerlid bij onze fractie, betoogde dat de gemeente weliswaar mooie plannen heeft gemaakt, maar dat de ambities wat D66 betreft niet ver genoeg gaan. Zo kunnen de vele kleine initiatieven meer benut worden, kan preventie eerder starten en ontbreekt seksuele gezondheid in de visie. Ook gezond werkgeverschap zou meer aandacht moeten krijgen.

Een kansrijke start begint ver voor je geboorte

Als verloskundige ziet Erna in de praktijk hoe belangrijk gezondheid is, en dat je hier niet vroeg genoeg mee kunt beginnen. Al voor je geboorte, zelfs voor de conceptie (bevruchting). Dus waar het college inzet op een kansrijke start vanaf je geboorte, zeggen wij: dat begint al ver voor je geboorte. Investeren in een goede start levert enorme winst op voor de gezondheid en het welzijn
van de toekomstige generaties: het is de slimste investering die we kunnen doen vanuit menselijk, maatschappelijk en economisch perspectief. Daarvoor is het nodig dat moeders zo gezond mogelijk zijn vóór ze zwanger worden. En dat áls ze dan zwanger zijn, dat ze zich goed voeden, dat ze geen stress ervaren, dat ze voldragen baby’s baren en borstvoeden. Vervolgens
is het belangrijk dat ouders met liefde en aandacht hun kinderen opvoeden en kunnen zorgen voor adequate kinderopvang en onderwijs.

Seksuele gezondheid

Een goede gezondheid betekent ook een goede seksuele gezondheid en hierover wordt met geen woord gerept in het voorstel van het college. “Meer voorlichting, SOA-preventie, een goede anti- en pre-conceptiezorg missen wij in de stukken,” aldus Erna.

Gezonde werknemers

Tot slot wil D66 ook gezond werkgeverschap als speerpunt benoemen. “Als je als samenleving het project Kansrijke Start ten volle wil uitrollen, zorg dan dat jonge ouders liefdevol en zonder stress hun kinderen kunnen opvoeden en zich gesteund voelen door hun werkgever om vervolgens uitval door burn-out te voorkomen. Dan snijdt het mes aan twee kanten: gezonde kinderen en gezonde
ouders en dus gezonde werknemers.”

In Zwolle wil je geboren worden!