Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 8 november 2021

Investeer in de ontwikkeling van kunst en cultuur in Zwolle

Op maandagavond 8 november debatteerde de gemeenteraad over de uitvoeringsagenda cultuur. In deze agenda wordt aangegeven welke middelen en inzet er vanuit de gemeente nodig zijn om de ambities uit het Cultureel Perspectief te realiseren. D66 ziet de klinkende ambitie in de agenda terug en vindt het belangrijk dat we investeren in de ontwikkeling van Zwolle op het gebied van kunst en cultuur.

De aandachtsgebieden van de agenda richten zich op werk- en toonruimte, structurele budgetten voor podiumkunsten en investeren in talentontwikkeling. D66 denkt dat met inzet op deze punten we ervoor kunnen zorgen dat de basis in Zwolle op orde is. “Met 5 ton aan structurele middelen doen we een stap in de goede richting om deze punten ook te realiseren, maar voor ons is het helder dat om dit goed te doen het budget een miljoen zou moeten zijn” aldus Mark Oldengarm.

Tijdens het debat gaf Mark Oldengarm aan dat voor D66 ook de ruimte voor experiment, voor nieuwe ideeën of projecten, erg belangrijk is. We zijn blij dat er in ieder geval de komende drie jaar extra budget is, zodat ook kleinschalige en experimentele kunstinitiatieven een plek hebben. Een ander heel belangrijk en al lang bekend onderdeel is de hoeveelheid werk- en atelierruimte. Het atelier- en broedplaatsenbeleid zou geactualiseerd worden met duidelijke richting en keuzes. D66 vraagt de wethouder wanneer de gemeenteraad dit stuk kan verwachten.

D66 wil in Zwolle een ecosysteem creëren waarin de eigen autonome waarde van kunst en cultuur hoog wordt gewaardeerd. Wij waren oprecht blij dat kunst en cultuur een belangrijke plek heeft gekregen in zowel het economisch als het toeristisch perspectief. Dat is nodig om de waarde van kunst en cultuur breed te borgen en om het te laten groeien. De keerzijde van deze medaille is dat ze vooral dienstbaar zijn aan andere belangen. “Daar moeten we scherp op zijn. Kunst heeft een eigen belang en is juist daardoor onmisbaar voor een open tolerante samenleving” zegt Mark.