Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 10 december 2018 donderdag 6 december 2018 dinsdag 4 december 2018 woensdag 28 november 2018
Vergroot de kansen voor jongeren op een goede start op de arbeidsmarkt

Vergroot de kansen voor jongeren op een goede start op de arbeidsmarkt

Er zijn nog steeds flink wat jongeren die geen goede start maken op de arbeidsmarkt. De groep bestaat uit heel verschillende jongeren: Jongeren die van Vso/Pro komen en niet direct een plek vinden, jongeren in de jeugdzorg, jongeren met een migratieachtergrond die geen plek krijgen, maar ook jongeren die even niet weten welke kant ze…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 19 november 2018 donderdag 8 november 2018
D66 roept op tot betrokkenheid van inwoners bij straatnaamgeving

D66 roept op tot betrokkenheid van inwoners bij straatnaamgeving

Vrijdag vindt de begrotingsbehandeling plaats, een moment waar ook veel nieuwe ideeën voor de stad gelanceerd worden. D66 Zwolle vindt het belangrijk dat inwoners op allerlei manieren inspraak hebben in hun stad. Om inwoners meer zeggenschap te geven over de plek waar zij wonen dient D66 een motie in om mensen te betrekken bij straatnaamgeving. …

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 6 november 2018
Kinderen denken mee!

Kinderen denken mee!

Vrijdag 9 november besluit de Zwolse gemeenteraad over de Begroting voor 2019. Een moment dat door onze fractie aangegrepen wordt om een Zwolse Kinderraad en kinderburgemeester voor te stellen. D66 vindt het belangrijk dat kinderen al jong in aanraking komen met (lokale) democratie. Een Kinderraad geeft hen niet alleen de gelegenheid om invloed te hebben…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 4 november 2018
Oproep aan schoolbesturen om passend onderwijs hoogbegaafde kinderen samen te organiseren

Oproep aan schoolbesturen om passend onderwijs hoogbegaafde kinderen samen te organiseren

Maandag 5 november vindt er op ons initiatief een informatieavond plaats over onderwijs voor hoogbegaafde kinderen. De ChristenUnie is de partij geweest die het thema hoogbegaafdheid op de politieke agenda heeft gezet. D66 sloot al snel aan. Omdat wij vinden dat elk kind goed onderwijs zou moeten krijgen, dus ook de hoogbegaafde kinderen. Elk kind…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 26 oktober 2018
Realiseer helder overzicht alle ruimtelijke plannen voor Zwolse inwoners

Realiseer helder overzicht alle ruimtelijke plannen voor Zwolse inwoners

Op maandag 29 oktober besluit de gemeenteraad over het Plan van Aanpak voor de Omgevingsvisie deel II. Wij vinden het belangrijk dat plannen die impact hebben op de omgeving – plannen van overheid, projectontwikkelaars, corporaties of inwoners –  makkelijk te vinden zijn. Ook vinden we dat elke Zwollenaar mee zou moeten kunnen denken, ideeën achter…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 18 oktober 2018 donderdag 11 oktober 2018 maandag 8 oktober 2018
Nieuwe bestuursleden gezocht!

Nieuwe bestuursleden gezocht!

Het bestuur van de afdeling Zwolle zoekt twee nieuwe bestuursleden. Eén bestuurslid voor ledenzaken. Hierbij moet gedacht worden aan zaken als ledenborrels, algemene ledenvergaderingen (ALV) en activiteiten rondom nieuwe leden. Het Bestuurslid Ledenzaken beseft dat vele handen licht werk maken en we samen sterker staan. Deel jij de visie dat meer actieve leden…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 1 oktober 2018
Vergroot kans voor inwoners om eigenaar te worden van duurzame Zwolse energie

Vergroot kans voor inwoners om eigenaar te worden van duurzame Zwolse energie

Maandag 1 oktober dient onze fractie een motie in met als doel de positie van inwoners bij de eigendomsverwerving van duurzame energie te versterken. “We zien nu dat grote commerciële bedrijven hun kans pakken, wij zien liever dat inwoners eerst de kans krijgen en dan pas deze bedrijven. Zo blijft Zwolse energie in Zwolle en…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 18 september 2018 maandag 10 september 2018
Vragen D66 over spreekuurrechter in Zwolle positief ontvangen door burgemeester Meijer!

Vragen D66 over spreekuurrechter in Zwolle positief ontvangen door burgemeester Meijer!

Afgelopen anderhalf jaar werd in Groningen, Friesland en Drenthe geëxperimenteerd met de zogeheten spreekuurrechter. Met zo’n rechter wordt gezocht naar een snelle oplossing voor bijvoorbeeld burenruzies, huurzaken of ontslagkwesties. De rechter behandelt de zaak mondeling, zonder allerlei processtukken. Als de partijen er onderling niet uitkomen, volgt alsnog een vonnis. Doel van de proef was om…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 3 augustus 2018 maandag 9 juli 2018 maandag 2 juli 2018