Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 8 oktober 2020
Fractie stelt vragen over schone lucht op scholen

Fractie stelt vragen over schone lucht op scholen

“Zo’n 11 procent van de onderzochte schoolgebouwen voldoet niet aan de wettelijke ventilatienormen, maar veel scholen zijn nog bezig de situatie op hun locatie te onderzoeken. Dat blijkt uit de inventarisatie door het Landelijke Coördinatieteam Ventilatie op Scholen, die minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) op 1 oktober naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 5 oktober 2020
Inkopen Gemeente Zwolle zou meer maatschappelijke meerwaarde moeten creëren

Inkopen Gemeente Zwolle zou meer maatschappelijke meerwaarde moeten creëren

De gemeente koopt ontzettend veel in. Van pennen tot energie, van bewaking tot grond. In totaal geeft de Gemeente Zwolle ruim 500 miljoen per jaar uit, waarvan 140 miljoen aan inkoop wordt besteed. D66 vindt dat dit moet gebeuren op een manier die  bijdraagt aan een duurzame toekomst en de Sustainable Development Goals (SDG’s). Het…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 15 september 2020
Transformeer bedrijfsterrein naar woonwijk in plaats van bouw in groene stadsrand 

Transformeer bedrijfsterrein naar woonwijk in plaats van bouw in groene stadsrand 

Op 14 september behandelde de gemeenteraad het Ontwerp Omgevingsvisie.  D66 is verbaasd dat bedrijventerreinen geen wezenlijk deel uitmaken van deze visie en vraagt het college om onderzoek te doen naar de locaties van deze terreinen.   De Zwolse bedrijventerreinen -die ontzettend veel ruimte innemen- zijn volgens de partij niet altijd logisch gelegen. “Je kan Zwolle niet…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 14 september 2020
Ontwerp Omgevingsvisie biedt nog niet genoeg bescherming voor kwaliteit van Zwolle

Ontwerp Omgevingsvisie biedt nog niet genoeg bescherming voor kwaliteit van Zwolle

Maandag 14 september debatteerde de gemeenteraad over de Ontwerp Omgevingsvisie. Fractievoorzitter Sonja Paauw betoogde namens de fractie dat zowel het meenemen en betrekken van inwoners als het beschermen van Zwolse kwaliteiten zoals de natuur veel beter moet. “De Omgevingsvisie moet goed in elkaar zitten want het vormt ook het juridisch kader voor ontwikkelingen en initiatieven…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 7 september 2020 maandag 31 augustus 2020 maandag 17 augustus 2020
D66 Zwolle pleit voor meer verkoelingsrecreatie in de stad

D66 Zwolle pleit voor meer verkoelingsrecreatie in de stad

Zwollenaren zouden tijdens warme periodes meer mogelijkheden moeten hebben om te recreëren op en aan het water. D66 Zwolle stelt daarom vragen aan het college over de mogelijkheid om bijvoorbeeld meer strandjes aan te leggen. De afgelopen snikhete dagen laten immers zien dat er grote behoefte is aan ‘verkoelingsrecreatie’ in de stad, zo stelt fractievoorzitter…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 4 augustus 2020 zondag 2 augustus 2020 dinsdag 30 juni 2020
Behoud oude bomen Klooienberg

Behoud oude bomen Klooienberg

Gister diende D66 samen met PvdA, SP en GroenLinks een motie in om de bomen aan de Klooienberg in Holtenbroek te behouden. Deze motie is unaniem aangenomen. De Zwolse gemeenteraad geeft daarmee een positieve boodschap af aan het waterschap om er alles aan te doen deze bomen te behouden bij de dijkverzwaring. …

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 26 juni 2020
D66 Zwolle: duurzame doelen in jaarstukken zorgen voor broodnodige bewustwording

D66 Zwolle: duurzame doelen in jaarstukken zorgen voor broodnodige bewustwording

Gebruik de Sustainable Development Goals bij het opstellen van de jaarstukken van de gemeente Zwolle. Met die oproep kwam D66-raadslid Mark Oldengarm vrijdagochtend tijdens het debat over de Jaarstukken 2019. Ook de accountant van de gemeente onderstreepte het belang van de doelen. Volgens Oldengarm bieden ze Zwolle houvast in het integraal denken en draagt het…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 22 juni 2020 dinsdag 9 juni 2020 maandag 8 juni 2020 vrijdag 5 juni 2020
Verdwijnen evenementenhal stap terug voor Zwolle

Verdwijnen evenementenhal stap terug voor Zwolle

Op 3 juni liet het college weten dat gestart wordt met de gebiedsontwikkeling van de Veemarkt. De IJsselhallen met bovenregionale evenementenvoorziening, wil het college op een andere plek realiseren. Volgens het college zijn de huidige IJsselhallen beschikbaar voor evenementen tot 2023, maar of er daarna een alternatief komt blijft onduidelijk.  Daarnaast heeft Libéma, de huidige…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 2 juni 2020