Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 18 januari 2021 zaterdag 16 januari 2021 maandag 11 januari 2021
Maatschappelijke waardecreatie moet plaats krijgen in grondbeleid

Maatschappelijke waardecreatie moet plaats krijgen in grondbeleid

Naar aanleiding van vragen van voornamelijk D66, PvdA en GroenLinks heeft het college een opinienota opgesteld voor een mogelijke herziening van het grondbeleid. Grote vraag is op welke manier maatschappelijke waardecreatie een plek kan krijgen in het grondbedrijf en of dat wenselijk is. D66 is als één van de aanjagers van dit onderwerp een voorstander…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 14 december 2020
Gratis fietsenstalling in het weekend voor studenten

Gratis fietsenstalling in het weekend voor studenten

De nieuwe ondergrondse fietsenstalling bij het station biedt prachtige faciliteiten. D66 Zwolle stelt voor dat studenten ook in het weekend hun fiets gratis in de fietsenkelder stallen. Zo kunnen de mooie voorzieningen van de fietsenkelder bijdragen aan het aantrekkelijker maken van de fiets als alternatief voor de overvolle bussen tussen station en onderwijsinstellingen. Studenten kunnen…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 7 december 2020
Droombeeld of realiteit? Over de nieuwe evenementenlocatie.

Droombeeld of realiteit? Over de nieuwe evenementenlocatie.

Maandag 7 december debatteerde de gemeenteraad over de nieuwe locatie voor een evenementenhal. Volgens fractievoorzitter Sonja Paauw doet het college een voorstel dat nog vol onzekerheden zit. Ook is de fractie zeer kritisch op het verlies van grote evenementen voor Zwolle. “We kunnen concluderen dat dit college onvoldoende in staat is gebleken onzekerheden voor de…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 24 november 2020
College stelt raad niet in staat haar taak goed uit te oefenen

College stelt raad niet in staat haar taak goed uit te oefenen

Aanpassing verordening maatschappelijke ondersteuning doorgedrukt.  De fracties D66, SP, CDA en PvdA hebben maandag 23 november tijdens de raadsvergadering het college verzocht om de beslisnota (punt 18) met de wijzigingen in de verordening maatschappelijke ondersteuning van de agenda te halen. Reden hiervoor was dat de technische aanpassing van de verordening vooruitloopt op het vaststellen…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 23 november 2020 vrijdag 13 november 2020 donderdag 12 november 2020
D66 kritisch op arbitrair machtsvertoon burgemeester bij drugsaanpak

D66 kritisch op arbitrair machtsvertoon burgemeester bij drugsaanpak

Burgemeester Peter Snijders lichtte onlangs de aanpak die hij wil hanteren rond de aanpak van drugsoverlast toe. Daarbij wil hij stappen die normaal gesproken in het kader van proportionaliteit en subsidiariteit genomen worden, kunnen overslaan als het gaat om het uit huis zetten van mensen in het geval van drugsoverlast. D66 is hier zeer kritisch…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 11 november 2020 maandag 9 november 2020
100 kilo afval komt voorlopig niet in zicht met plannen college

100 kilo afval komt voorlopig niet in zicht met plannen college

Maandag 9 november vond het debat plaats in de gemeenteraad over het grondstoffenplan. In dit plan gaat het over afval. D66 staat onverminderd achter ambitie om restafval terug te brengen tot maximaal 100 kilo. Tegelijkertijd kunnen de kosten dalen en zou de gemeente hergebruik (circulaire economie) moeten stimuleren. De nota die besproken werd laat op…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 6 november 2020 donderdag 8 oktober 2020
Fractie stelt vragen over schone lucht op scholen

Fractie stelt vragen over schone lucht op scholen

“Zo’n 11 procent van de onderzochte schoolgebouwen voldoet niet aan de wettelijke ventilatienormen, maar veel scholen zijn nog bezig de situatie op hun locatie te onderzoeken. Dat blijkt uit de inventarisatie door het Landelijke Coördinatieteam Ventilatie op Scholen, die minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) op 1 oktober naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 5 oktober 2020
Inkopen Gemeente Zwolle zou meer maatschappelijke meerwaarde moeten creëren

Inkopen Gemeente Zwolle zou meer maatschappelijke meerwaarde moeten creëren

De gemeente koopt ontzettend veel in. Van pennen tot energie, van bewaking tot grond. In totaal geeft de Gemeente Zwolle ruim 500 miljoen per jaar uit, waarvan 140 miljoen aan inkoop wordt besteed. D66 vindt dat dit moet gebeuren op een manier die  bijdraagt aan een duurzame toekomst en de Sustainable Development Goals (SDG’s). Het…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 15 september 2020
Transformeer bedrijfsterrein naar woonwijk in plaats van bouw in groene stadsrand 

Transformeer bedrijfsterrein naar woonwijk in plaats van bouw in groene stadsrand 

Op 14 september behandelde de gemeenteraad het Ontwerp Omgevingsvisie.  D66 is verbaasd dat bedrijventerreinen geen wezenlijk deel uitmaken van deze visie en vraagt het college om onderzoek te doen naar de locaties van deze terreinen.   De Zwolse bedrijventerreinen -die ontzettend veel ruimte innemen- zijn volgens de partij niet altijd logisch gelegen. “Je kan Zwolle niet…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 14 september 2020