Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 22 augustus 2010

Lijsttrekkersverkiezing Provinciale Staten

De kandidaten voor het lijsttrekkerschap van de Provinciale Statenverkiezingen in Maart 2011 hebben zich afgelopen zaterdag tijdens de Algemene Ledenvergadering van D66 Overijssel gepresenteerd. Het kandidatenoverzicht is te downloaden via www.d66overijssel.nl/ps2011.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Conform de planning krijgt u in de periode van 18 augustus t/m 1 september de…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 25 juni 2010
Zomerborrel 9 juli

Zomerborrel 9 juli

Op vrijdagmiddag 9 juli bent u van harte welkom op onze zomerborrel bij het theehuis van het earthship op de Nooterhof. Vanaf half vijf luiden we met onze leden en geïnteresseerden de vakantie in. Wanneer u van plan bent om te komen, kunt u dit dan laten weten aan Sonja Paauw…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 14 juni 2010

Helpt u ons met de inhoud?

We zijn het aantal van 150 leden gepasseerd. Dat is meer dan een verdriedubbeling in twee jaar. Binnenkort organiseren wij daarom een nieuwe ledendag en inloopavonden. Om inhoud te geven aan deze activiteiten gaat de programmacommissie aan de slag met het thema privacy, veiligheid en de rol van de overheid. Maar daar zijn natuurlijk wel actieve leden voor nodig…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 8 juni 2010

Podium Odeon / De Spiegel bereikbaar voor amateurgezelschappen

De motie ‘kosten zaalgebruik Odeon-De Spiegel voor (semi) amateurs’ heeft als doel om amateurs die zich bezighouden met kunst en cultuur een podium te bieden in onze binnenstad. Of nog specifieker, die gezelschapen die onvoldoende financiële middelen hebben. De nieuwe verordening die 7 juni 2010 in de raad besproken is draagt daar volgens D66 aan bij. Voorlichting…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 7 juni 2010
Programma van eisen Rodetorenbrug leidt niet tot voldoende zorgvuldigheid

Programma van eisen Rodetorenbrug leidt niet tot voldoende zorgvuldigheid

Maandagavond 7 juni vindt er een meningsvormende ronde plaats in de gemeenteraad over de Rodetorenbrug en het, naar aanleiding van een motie van de CU, aangescherpte programma van eisen. D66 is en blijft een verklaard tegenstander van de Rodetorenbrug en is van mening dat de aanpassingen in het programma van eisen niet tot voldoende zorgvuldigheid leiden. …

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 26 mei 2010

Antwoord op vragen 'niet voor niks naar de stembus'

Vervelend, als u bij de stembus komt om uw stem uit te brengen en het kan niet omdat uw legitimatiebewijs is verlopen. D66 vindt dat dit voorkomen kan worden, en stelde na de gemeenteraadsverkiezingen vragen aan het college. Deze week is het antwoord ontvangen, en de gemeente Zwolle blijkt het heel netjes te doen.   De gemeente schrijft…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 19 april 2010

D66 pleit voor meetbare doelstellingen in collegeakkoord

Vanavond, 19 april 2010, wordt het coalitieakkoord door de raad behandeld. Het akkoord geeft ons een blik in de toekomst tot 2030. Echter, waar Zwolle over vier jaar staat blijft onduidelijk. D66 zal daarom pleiten voor het opnemen van specifieke, meetbare en tijdgebonden doelstellingen en dient hiervoor een motie in. Het…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 24 maart 2010

Niet voor niks naar de stembus, D66 stelt vragen

Vervelend, als u bij de stembus komt om uw stem uit te brengen en het kan niet omdat uw legitimatiebewijs is verlopen. Met name onder ouderen zijn er stemmers die voor niks naar het stembureau zijn gegaan omdat zij niet over een geldig identiteitsbewijs beschikten. D66 vindt dat dit voorkomen kan worden, en stelt hierover…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 18 maart 2010 vrijdag 12 maart 2010 dinsdag 9 maart 2010

D66 hoort graag liberaal geluid in nieuw college

Maandag 8 maart heeft D66 een gesprek gehad met Co Verdaas,de PvdA informateur in Zwolle. Tijdens dat gesprek hebben Hans de Vries en Jan Brink het volgende advies gegeven:D66 is in Zwolle flink gestegen van een naar drie zetels. Een mooie overwinning, maar we realiseren ons dat drie zetels niet genoeg is om collegedeelname af te dwingen.…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 4 maart 2010

D66 in Zwolle verdriedubbeld!

Gisteravond tijdens de uitslagenavond werd al snel duidelijk dat D66 flink ging winnen. En dat was ook zo! We zijn van één naar drie zetels gegaan! Iedereen die op ons heeft gestemd en iedereen die actief is geweest met campagnevoeren; heel erg bedankt!

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 26 februari 2010

De fiets bewijst het; Rodetorenburg is niet nodig!

  D66 Zwolle start zaterdag 27 februari een eenmalige pendeldienst tussen het Rodetorenplein en de Pannekoekendijk. Lijsttrekker Hans de Vries gaat samen met zijn medekandidaten per fietstaxi iedereen die wil, vervoeren tussen de twee locaties. D66 Zwolle probeert op deze manier aan te tonen dat de dure Rodetorenbrug niet gebouwd hoeft te worden.  <?xml:namespace…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 25 februari 2010

D66 houdt Zwolle financieel gezond

De gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart komen wat D66 betreft geen moment te vroeg. Nu de gevolgen van de kredietcrisis zich nadrukkelijk laten gelden, is het tijd voor een nieuw gemeentebestuur dat de zaken Anders gaat aanpakken. De financiële crisis laat op dit moment zijn sporen al na in de stad. Niet…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 22 februari 2010

D66 Zwolle meeste oog voor vermindering regeldruk

Asviescollege Actal heeft onderzoek gedaan naar het verminderen van regeldruk in de verkiezingsprogramma's van de verschillende partijen. Uit dit onderzoek blijkt (pag. 78) dat D66 in Zwolle van alle partijen het beste 'scoort'.   Het is onbegrijpelijk dat lokale politieke partijen zo weinig oog hebben voor de regeldruk van burgers en bedrijven.…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 21 februari 2010

Te laat betalen rekeningen door gemeente slecht voor ondernemers

Uit vragen van D66 blijkt dat de gemeente Zwolle haar rekeningen gemiddeld negen dagen te laat betaalt. Niet juist, vindt D66. Helemaal in deze voor de meeste ondernemers al zeer onzekere tijden. Daarnaast is het in tegenstrijd met het feit dat Zwolle een aantrekkelijke gemeente wil zijn voor ondernemers. D66 maant het volgende college dan…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 20 februari 2010

D66 wil bibliotheek ook op zondag open

Onze bibliotheek moet voortaan ook op zondag geopend zijn. In 80 procent van de 80 grootste gemeenten in Nederland is de bibliotheek momenteel op zondag gesloten. Dat geldt ook voor Zwolle. D66 lijsttrekker Hans de Vries “De overheid moet de toegang tot kennis zo laagdrempelig mogelijk maken. Juist op zondag hebben mensen de tijd om…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 13 februari 2010

Alexander voert campagne in Zwolle

Gisteren, vrijdag 12 februari, was Alexander Pechtold in Zwolle om campagne te voeren voor de gemeenteraadsverkiezingen. Na een tocht door de Diezerstraat, was er de gelegenheid om met hem en Hans de Vries in debat te gaan tijdens een politiek café in de Belgische Keizer.  

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 12 februari 2010

D66: College vult bezuinigingsopdracht minimaal in

Burgemeester en wethouders overhandigden deze week de gemeenteraad een pakket met bezuinigingsmogelijkheden voor de komende jaren. Woensdag 24 februari vindt het debat hierover plaats. D66 zal tijdens dit debat pleiten voor een realistischer plan waar meer urgentie uit blijkt. Het plan dat er nu ligt is volgens D66 niet meer dan een eerste aanzet. De…

Bekijk nieuwsbericht