Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 10 november 2010

Studentenstad?! Dan ook horecatijden vrij!

Zwolle heeft de ambitie om studentenstad te zijn. D66 onderschrijft deze ambitie én gaat verder. Daarom pleiten wij aanstaande vrijdag 12 november 2010 tijdens de begrotingsbehandeling voor vrije openingstijden voor de horeca. Niet alleen zullen de Zwolse studenten hier blij mee zijn, ook wordt de stad als geheel aantrekkelijker. Vrije openingstijden zijn een randvoorwaarde voor…

Bekijk nieuwsbericht

Zwolle moet voortmaken qua studentenbeleid

Op 12 november 2010 wordt de begroting van de gemeente Zwolle voor 2011 behandeld. D66 zal deze dag een aantal moties en amendementen voorstellen. Een daarvan gaat over studentenbeleid. D66 Zwolle vindt dat er te weinig ambitie getoond wordt in de begroting, en dat terwijl het college al tijden roept dat Zwolle zich verder wil ontwikkelen als studentenstad.…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 4 november 2010

Snelle behandeling tekorten WEZO gewenst

Onlangs ontving de Raad een nota waarin werd aangegeven dat de rijksoverheid van plan is haar aandeel in de loonkosten voor WSW-ers te verminderen. Gevolg: het tekort van WEZO stijgt zonder maatregelen in 2011 naar 2,6 miljoen euro. Voor de gemeente Zwolle een extra tegenvaller van ruim 1,3 miljoen. Veroorzaakt door het automatisch doorschuiven van deze…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 3 november 2010

Een stad met lef en ambitie?

Komende winter gaat de raad samen met de wethouder aan de slag met de nieuwe cultuurnota. Dat wordt een nota waarmee we keuzes kunnen maken; we bepalen de ambities en op basis daarvan de programma's met de daaruit voorvloeiende activiteiten. Met deze nota kunnen we een integrale afweging maken over alle culturele activiteiten en dus…

Bekijk nieuwsbericht

Gaat u mee? Met D66 Zwolle naar Den Haag

Aanstaande zaterdag is het D66 congres in het Worldforum te Den Haag. Alle leden hebben hier een brief met uitnodiging voor gekregen. Vanuit de fractie gaan we met een aantal leden naar Den Haag met de trein. Zin om samen te reizen? We vertrekken om 8.46 uur vanaf perron 1, stappen…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 19 oktober 2010

Laat ZwArt zich waarmaken

De argumenten liggen op tafel (waardevol voor de stad, profileren, economische waarde, etc.) Nu komt het er op aan. Krijgt het festival de kans om te groeien, om écht succesvol te worden? Of kiest de Zwolse gemeenteraad er (alweer) voor om de subsidiekraan vroegtijdig dicht te draaien? Wint geduld het van de korte termijn visie? Of…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 12 oktober 2010

Échte liberalen word lid!

D66 houdt een grote ledenwerfactie met advertenties in NRC Next, NRC, de Volkskrant en Metro. Sinds afgelopen zaterdag kreeg D66 er al meer dan 300 nieuwe leden bij, omdat zij zich zorgen maken over de politiek. De Democraten willen bouwen aan de stabiele middenpartij die de basis kan vormen voor een kabinet dat wel economische hervormingen doorvoert,…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 5 oktober 2010

Concept verkiezingsprogramma provinciale staten af

Op 13 november is er een ledenvergadering voor alle Overijsselse D66 leden. Een van de onderwerpen die geagendeerd zijn, is het concept verkiezingsprogramma voor de Provinciale Statenverkiezingen 2011. Klik hier om het concept programma te downloaden. Leden van D66 Overijssel kunnen uiterlijk 31 oktober moties en amendementen indienen via…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 15 september 2010

Twee ingetrokken, drie aangenomen.

Afgelopen maandag was de behandeling van de perspectiefnota en alle ingediende moties en amendementen. In totaal 25 stuks, waarvan D66 er vijf had ingediend. Tijdens de behandeling bleek dat twee van de vijf moties ingetrokken konden worden waaronder die over onderwijs. Wethouder Van As gaf aan dat het geld bestemd voor vroegtijdig schoolverlaten rechtstreeks naar…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 12 september 2010

College laat zich leiden door geldkraan

D66 dient motie in tegen voorgenomen bezuinigingen op onderwijs. Het coalitieakkoord en de perspectiefnota staan er vol mee; vertrouwen in de Zwollenaren en participatie. Om te kunnen participeren en om de daarvoor benodigde kansen te krijgen, kunnen mensen niet zonder goed onderwijs. D66 verbaast zich daarom des te meer over de voorgenomen…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 6 september 2010

D66 tegen bezuinigingen op onderwijs

Tijdens het meningsvormende debat in de raad 30 augustus jongstleden pleitte Hans de Vries tegen bezuinigingen op onderwijs. Het vervallen van GSB middelen en provinciale middelen mag geen reden om te bezuinigen op vroegtijdig schoolverlaten specifiek en onderwijs in het algemeen, aldus Hans. Hiervoor is onderwijs te belangrijk.   Het tot…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 4 september 2010

Voorzitter wordt burgerlid

Op maandag 13 september wordt onze voorzitter Henk Schippers tijdens de raadsvergadering tot burgerlid benoemd. Hij zal zijn taak als voorzitter neerleggen tijdens de Algemene Ledenvergadering van 29 september. De fractie heet hem van harte welkom!

Bekijk nieuwsbericht

Aart Karssen lijsttrekker D66 voor provinciale staten verkiezingen

Met veel genoegen presenteert het bestuur de nieuwe lijsttrekker voor D66 in Overijssel: Aart Karssen uit Zwolle. Zijn verkiezing blijkt uit de rapportage van de regionale verkiezingscommissie aan het regiobestuur na het tellen van de uitgebrachte stemmen. Van de vier kandidaten heeft Aart bij de digitale verkiezing de meeste stemmen vergaard.Het regiobestuur feliciteert hem van harte, en dankt…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 1 september 2010

Senaat nodigt informateur Opstelten uit voor gesprek over formatie

Op initiatief van D66-senator Hans Engels heeft een meerderheid van de Eerste Kamer informateur Ivo Opstelten gevraagd hen nadrukkelijker te betrekken bij de formatie. In een brief aan Opstelten verwijzen de senatoren naar de formatieopdracht die het staatshoofd aan de informateur heeft gegeven. Daarin wordt gesproken van 'een stabiel kabinet dat kan rekenen op een…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 31 augustus 2010

Cultuur, economie en onderwijs; conservatorium moet blijven

De opleiding Klassieke Muziek van het ArtEZ Conservatorium in Zwolle dreigt te verdwijnen. ArtEZ hogeschool voor de kunsten overweegt in ieder geval om klassieke muziek te concentreren in één stad. Reden voor D66 om het initiatief te nemen voor een motie. Met steun van Groenlinks, SP, CU en PvdA is afgelopen maandag 30 augustus de zorg…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 22 augustus 2010

Op de lijst voor Provinciale Staten?

Van 18 augustus tot 18 september kunt u zich kandideren voor een van de overige plaatsen op de kieslijst voor het Statenlidmaatschap. Het formulier waarmee u zich kunt aanmelden bij de regionale Verkiezingscommissie is vanaf 17 augustus te downloaden via www.d66overijssel.nl/ps2011.

Bekijk nieuwsbericht

Lijsttrekkersverkiezing Provinciale Staten

De kandidaten voor het lijsttrekkerschap van de Provinciale Statenverkiezingen in Maart 2011 hebben zich afgelopen zaterdag tijdens de Algemene Ledenvergadering van D66 Overijssel gepresenteerd. Het kandidatenoverzicht is te downloaden via www.d66overijssel.nl/ps2011.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Conform de planning krijgt u in de periode van 18 augustus t/m 1 september de…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 25 juni 2010

Zomerborrel 9 juli

Op vrijdagmiddag 9 juli bent u van harte welkom op onze zomerborrel bij het theehuis van het earthship op de Nooterhof. Vanaf half vijf luiden we met onze leden en geïnteresseerden de vakantie in. Wanneer u van plan bent om te komen, kunt u dit dan laten weten aan Sonja Paauw…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 14 juni 2010

Helpt u ons met de inhoud?

We zijn het aantal van 150 leden gepasseerd. Dat is meer dan een verdriedubbeling in twee jaar. Binnenkort organiseren wij daarom een nieuwe ledendag en inloopavonden. Om inhoud te geven aan deze activiteiten gaat de programmacommissie aan de slag met het thema privacy, veiligheid en de rol van de overheid. Maar daar zijn natuurlijk wel actieve leden voor nodig…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 8 juni 2010

Podium Odeon / De Spiegel bereikbaar voor amateurgezelschappen

De motie ‘kosten zaalgebruik Odeon-De Spiegel voor (semi) amateurs’ heeft als doel om amateurs die zich bezighouden met kunst en cultuur een podium te bieden in onze binnenstad. Of nog specifieker, die gezelschapen die onvoldoende financiële middelen hebben. De nieuwe verordening die 7 juni 2010 in de raad besproken is draagt daar volgens D66 aan bij. Voorlichting…

Bekijk nieuwsbericht