Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Bijeenkomst stadsdistributie

Vrijdag 15 juni 2018 in Zwolle

Voor een veilige en leefbare binnenstad!

Steden staan voor de grote uitdaging om de stad leefbaar te houden. Door de groei van de stad neemt de druk op de ruimte en de weg toe. Tegelijk vragen inwoners om een schonere en groene stad. Veel gemeenten hebben zich gecommitteerd aan de klimaatdoelstellingen.

Het is dus noodzakelijk om de stadslogistiek slimmer in te richten én emissievrij te maken. Uit oogpunt van een gezond leefklimaat, het beperken van de wereldwijde klimaatverandering en om te voorkomen dat de stad vastloopt. Wij willen u daarom graag uitnodigen voor een interesante bijeenkomst over dit thema.

Tijdens deze D66 bijeenkomst georganiseerd door de Thema afdeling Ruimte & Mobiliteit, D66 Zwolle en Jonge Democraten delen drie sprekers vanuit de wetenschap, markt en overheid hun kennis en ervaringen, de volgende twee sprekers zijn bevestigd:

Walther Ploos van Amstel – Lector stadslogistiek bij de Hogeschool van Amsterdam.

De expert over de hedendaagse en toekomstige stadslogistiek. Hij onderzoekt hoe de binnenstad aan de toenemende vraag kan voldoen, terwijl schadelijke effecten beperkt blijven.

Robbert Monteban – Director Electric Vehicles Nissan

Over de ontwikkelingen en randvoorwaarden voor elektrisch rijden en de rol van elektrische voertuigen in de energietransitie.

Gerard van Dooremolen – Voorzitter Citycentrum Zwolle & Freek Boele – projectleider stadslogistiek Gemeente Zwolle

Over de rol van de Gemeente Zwolle in samenwerking met lokale stakeholders om de weg naar slimme duurzame stadslogistiek te versnellen.

Discussie

De bijeenkomst wordt afgesloten met een discussie, waarbij Matthijs Sienot (Tweede Kamerlid D66) aanwezig zal zijn. Hoe kunnen we elkaar helpen om stadslogistiek verder te verduurzamen? Wat is de rol van de lokale overheid en wat heeft zij nodig van de Rijksoverheid?

Praktische zaken
Datum & tijd: 15 juni, 19:00 – 21:00 (inloop vanaf 18:00, borrel na afloop)

Locatie: Zwolle, Endstraat 69 (Jenapleinschool https://goo.gl/maps/m4xUttnenxx). De inloop is vanaf 18:00 naast de school bij De Enk (https://goo.gl/maps/yMb6RZPLWkC2).

Aanmelden
Aanmelden kan per email onder vermelding van “aanmelding bijeenkomst stadsdistributie” via info@d66ruimteenmobiliteit.nl of via het Facebook event.

Deadline aanmelden: in verband met de catering vragen wij u zich uiterlijk donderdag 9 juni aan te melden.

Eten en drinken
De thema afdeling biedt u een kop koffie/thee aan en een borrel achteraf. Voorafgaand aan de inhoudelijke bijeenkomst kan naast de school bij de Enk een hapje/drankje genuttigd worden (soep en broodjes). De kosten hiervoor bedragen € 5,75. Dit moeten wij vooraf reserveren, dus indien u een hapje mee wilt eten dient de betaling (via https://tikkie.me/pay/h2nu6c3grkrkjorgigt7) uiterlijk 9 juni te worden voldaan.

Wij hopen u te ontvangen en kijken uit naar een mooie bijeenkomst!

15 juni

19:00

Endstraat 69 te Zwolle.