Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Denk-mee-avond #1 voor het verkiezingsprogramma: de sociale opgave

18 mei, Online

Op 18 mei is de eerste denk-mee-avond voor het verkiezingsprogramma gepland. Deze avond zal gaan over de sociale opgave in Zwolle.

 De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar zijn in volle gang. D66 geeft iedereen, lid of niet, de kans om mee te denken over het verkiezingsprogramma tijdens 4 thematische denk-mee-avonden. Op 18 mei is de eerste avond gepland over de sociale opgave in Zwolle.

De avond over het sociaal domein zal ingeleid worden door gastspreker Denise Bosman. Denise is genomineerd als ervaringsdeskundige van het jaar. We zullen in gesprek gaan over hoe we als D66 plannen, beleid en praktijk in het sociaal domein beter kunnen laten aansluiten bij ervaringen, vragen en perspectief van de Zwollenaar.

Het tweede deel van de avond zal bestaan uit verschillende gesprekstafels waar de deelnemers aan de hand van prikkelende stellingen in gesprek gaan. De avond zal gaan over de volgende thema’s:
– gezond en veilig opgroeiden (kinderen en jongeren)
– wonen, zorg en welzijn (ouderen en kwetsbare inwoners, GGZ)
– Kansen door werk en inkomen (participatie)
– Sociale basis en preventie

Programma denk-mee-avond:

19:30 – 19:35 Opening door Marco van Driel (verkiezingsprogrammacommissie)
19:35 – 19:55 Introductie door gastspreker Denise Bosman
19:55 – 21:30 Gesprekstafels
21:30 – Afsluiting en naborrel

De uitkomsten van deze avond neemt de verkiezingsprogrammacommissie mee bij het opstellen van het concept verkiezingsprogramma. In de ledenvergadering van september beslissen de leden over de definitieve versie.

Wil jij graag meedenken over het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad 2022-2026? Kom dan naar de denk-mee-avond. Vooraf aanmelden wordt op prijs gesteld. Dit kan door dit formulier in te vullen. Meer informatie over het programma volgt.

18 mei

19:30