Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Denk-mee-avond #3 voor het verkiezingsprogramma: de groei van de stad

17 juni, online

Op 17 juni is de derde denk-mee-avond voor het verkiezingsprogramma gepland. Deze avond zal gaan over de groei van Zwolle.

De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar zijn in volle gang. D66 geeft iedereen, lid of niet, de kans om mee te denken over het verkiezingsprogramma tijdens 4 thematische denk-mee-avonden. Op 17 juni is de derde avond gepland over de groei van Zwolle.

De uitkomsten van deze avond neemt de verkiezingsprogrammacommissie mee bij het opstellen van het concept verkiezingsprogramma. In de ledenvergadering van september beslissen de leden over de definitieve versie.

Wil jij graag meedenken over het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad 2022-2026? Kom dan naar de denk-mee-avond. Vooraf aanmelden wordt op prijs gesteld. Dit kan door dit formulier in te vullen. Meer informatie over het programma volgt.

17 juni

19:30