Steun ons en help Nederland vooruit

Mark Oldengarm

Raadslid

In het dagelijks leven werk ik voor de BNA (Branchevereniging van Nederlandse Architectenbureaus), waar ik me bezighoudt met het onderwerp duurzaamheid en leden bijsta in kennisdeling en -ontwikkeling. Met mijn vriendin en drie kinderen woon ik in de Pierik.

In de periode 2014-2018 was ik al raadslid, vanaf december 2018 mag ik voor de tweede keer D66 vertegenwoordigen in de Zwolse gemeenteraad. Voor 2014 was ik als ledenmanager al actief in het afdelingsbestuur. Mijn eerste concrete kleine stap in de politiek was toen ik tijdens mijn studie kunstgeschiedenis in Nijmegen actief werd bij de D66 werkgroep cultuur, een onderwerp dat nog steeds mijn hart heeft.

Sinds 2008 woon ik in (weer) in Zwolle. Vanaf dat moment hebben we de stad zien groeien. Niet alleen in grootte, maar vooral in voorzieningen. Met name de binnenstad is met sprongen vooruit gegaan, ze springt her en der zelfs de gracht over! Eigenlijk doet heel Zwolle dat momenteel: het maakt de sprong naar een stad van een nieuw kaliber. Dat maakt Zwolle op dit moment ook zo aantrekkelijk.

Om die aantrekkelijkheid in alle geledingen te behouden, is een sociaal liberale blik hard nodig. De overgang naar het Zwolle van straks vergt vrijheid / lef om nieuwe – toekomstbestendige – keuzes te maken, vraagt oog voor degenen die de verandering moeilijk vinden en vraagt om het besef dat Zwolle het hart is van een omliggend gebied. Niet navelstaren, maar de wereld toelaten zodat iedereen zoveel mogelijk zichzelf kan zijn. Daar ga ik mijn bijdrage volop aan leveren.

Ik ben portefeuillehouder van de volgende onderwerpen: Bereikbaarheid en Mobiliteit, Cultuur, Beheer Openbare Ruimte, Financiën, Zorg en Welzijn (WMO), Technologie en Smart City, Circulaire Economie, Spoorzone en Hanzeland. Mijn wijken zijn Windesheim en Hanzeland. Tot slot ben ik tweede woordvoerder van de Zwartewaterzone,

Meer van Mark Oldengarm