Steun ons en help Nederland vooruit

Alles over de Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Op deze pagina vind je alle commissies die actief zijn voor de verkiezingen in 2022. Ook vind je hier het laatste nieuws over de Gemeenteraadsverkiezingen.

 

De lijsttrekker

De verkiezingen voor de lijsttrekker waren van 15 tot en met 28 mei en er hebben 71 leden gestemd. Vooraf de verkiezingen was er op 14 mei een debat, waar kandidaten David Hof en Mark Oldengarm ook spraken. Van de drie kandidaten is Marco van Driel met uiteindelijk meer dan de helft van de stemmen gekozen als lijsttrekker. Het proces-verbaal van de verkiezing is hier te vinden.

Onze lijsttrekker Marco van Driel heeft in de eerste week na zijn verkiezing al meteen van zich laten horen in zijn eerste media-optredens als lijsttrekker. In onder meer een interview in de Stentor ging hij dieper in op de kansen en de uitdagingen die horen bij de schaalsprong waar Zwolle voor staat. In de studio van RTV Focus kreeg Marco 300 seconden om zijn verhaal te doen. Ook hier liet hij op zijn eigen wijze ons progressieve, kritisch-maar-opbouwende D66-geluid horen.

De commissies

Verkiezingscommissie

De verkiezingscommissie wordt door de ledenvergadering ingesteld voor het waarborgen van een onpartijdige voortgang van de kandidaatstellingsprocedure. De verkiezingscommissie is verantwoordelijk voor de procedures die gelden voor het samenstellen van de kandidatenlijst. De verkiezingscommissie is belast met:

  • Het informeren van de leden over de wijze waarop de kandidaatstellingsprocedure verloopt, alsmede het beschikbaar stellen van het kandidaatstellingsformulier.
  • De controle en verificatie van de informatie van de kandidaten en de informatieverstrekking over de kandidaten aan de leden.
  • Het organiseren en vaststellen van de stemmingen en het bekendmaken van de uitslag ervan.
  • De indiening van de definitieve kandidatenlijsten voor de verkiezingen bij het betreffende hoofdstembureau op de Dag der Kandidaatstelling, zoals door de Kieswet is bepaald.

Het lidmaatschap van de verkiezingscommissie is onverenigbaar met het kandidaat zijn voor de kandidatenlijst en met het lidmaatschap van de lijstadviescommissie (art. 2.5 lid 6 HR). Het bestuur als geheel kan niet worden aangemerkt als verkiezingscommissie (art. 2.5 lid 8 HR).

In de commissie zitten: Claudia van Bruggen en Arjen Goutbeek en Manon Toonen-van Hernen. Onder leiding van voorzitter Jan Brink.

 

Verkiezingsprogrammacommissie

Verkiezingen kunnen natuurlijk niet zonder verkiezingsprogramma. Dit wordt geschreven door de verkiezingsprogrammacommissie (VPC). De VPC krijgt van het bestuur de vraag om het programma te maken. De VPC kiest zijn eigen voorzitter. Bij de bemensing van de VPC is het belangrijk om een goede mix van personen te hebben. De VPC wordt ingesteld door het bestuur en krijgt haar opdracht ook van het bestuur.

Uiteindelijk levert de VPC een concepttekst aan bij het bestuur. Als bestuur leg je dit voor aan de leden, zodat zij amendementen kunnen indienen en het uiteindelijke programma kunnen vaststellen. De VPC kan bij het schrijven natuurlijk hulp inschakelen van mensen buiten de commissie. Het verkiezingsprogramma wordt 10 januari bekend gemaakt tijdens de aftrap van onze campagne.

Contactpersoon: Marco van Driel (marcovandriel@yahoo.com).

In de commissie zitten: Marco van Driel, Bernard de Vries Roblés en Alfred Pederson.

 

Lijstadviescommissie

De LAC is verantwoordelijk voor het uitbrengen van een lijstadvies aan de leden. De LAC brengt een advies uit aan de hand van een door de ledenvergadering opgesteld profiel. De manier waarop dit gebeurt wordt vastgelegd in het instellingsbesluit.

Het lidmaatschap van de lijstadviescommissie is onverenigbaar met het lidmaatschap van de verkiezingscommissie en het zelf kandidaat zijn voor de betreffende kandidatenlijst (art. 2.5 lid 6 en 10 HR).

De commissieleden zijn naast de lijsttrekker (Marco van Driel) en de voorzitter van de afdeling (Walter Stuifzand): Sonja Paauw en Berber Wiersema.

 

Campagneteam

Op weg naar de GR2022 campagne hebben we een uniek testmoment: de campagne voor de TK2021. Vanaf deze campagne kun je al beginnen met de campagne voor het jaar erop. Het campagneteam bestaat uit een zelfgekozen voorzitter, een bestuurslid van het algemeen bestuur, de lijsttrekker (vliegt later in) en een aantal andere campaigners.

Samen met het campagneteam van het Landelijk Bureau geeft het campagneteam de campagne vorm. Ze coördineert bijvoorbeeld de canvasacties, sociale media, debatten en werkt samen met de lijsttrekker aan de lokale boodschap.

De commissieleden zijn: Sander van Dijk, Bas Evers, Olivier van Bekkum, Jeroen Visser en Sonja Paauw. Dit onder leiding van Dagmar Hoekstra.

 

Wethouders adviescommissie

De WAC is verantwoordelijk voor het uitbrengen van een advies aan de nieuwe fractie met betrekking tot de kandidaat wethouder(s). Dit is een zwaarwegend maar niet bindend advies (art. 6.14 lid 3 HR). In de WAC zit de afdelingsvoorzitter, een lid van de toekomstige fractie en een deskundige liefst met politiek bestuurlijk ervaring. De WAC brengt een advies uit aan de hand van een door de ledenvergadering opgesteld profiel. Wanneer je zelf ambitie hebt om wethouder te worden kun je vanzelfsprekend geen zitting nemen in de WAC.

Zij plant haar eigen vergaderingen in en voert gesprekken met de kandidaten om tot een goed advies te komen. Leden zijn geinformeerd als ze intresse hebben in een wethoudersfunctie, ze kunnen dit kenbaar maken aan de commissie tot 11 januari 2022.

De commissieleden zijn: Alfred Pederson en Edith Erkelens.

 

Verkiezingsevaluatiecommissie

De Verkiezingsevaluatiecommissie evalueert na afloop van de verkiezingen het hele proces. De VEC wordt hiertoe ingesteld door de AAV. Het bestuur formuleert de evaluatieopdracht als voorstel naar de AAV. De VEC evalueert idealiter de (procesmatige) voorbereiding voor de GR2022, het functioneren van de verschillende commissies, de campagne en de eventuele onderhandelingen. Hierbij is het van belang dat de VEC met aanbevelingen voor de toekomst komt. De verkiezingscommissie wordt vroeg in het proces ingesteld. Zo is dan voor iedereen duidelijk wie in de VEC zitten en wat de opdracht is. Ook kan de VEC dan gedurende het proces al vanaf een afstand kijken.

Om de onafhankelijkheid van de evaluatie te waarborgen is het van belang dat de personen die deel uitmaken van de commissie zo min mogelijk betrokken zijn geweest bij de processen en procedures die geëvalueerd worden. Dit betekent geen verkiesbare kandidaten, leden van de LAC, WAC, AVC VPC of bestuursleden. Daarnaast is het belangrijk dat er altijd meerdere mensen bij een evaluatie betrokken zijn. Dit om de schijn dat een persoon in zijn eentje de inhoud van de rapportage kan bepalen tegen te gaan.

De VEC bestaat uit Erik Belder, Marco van der Linde en Steven Pleiter. 

Als jou, als lid van D66 Zwolle, zaken opvallen over de interne voorbereidingen van Zwolse gemeenteraadsverkiezingen, nodigen wij je uit om de VEC hierover te informeren. Het kan gaan om zaken die goed verlopen zijn of die voor verbetering vatbaar zijn. Wat ging goed? En wat kan beter? Stuur ons een mail via vec@d66zwolle.nl.

Laatst gewijzigd op 5 januari 2022