Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

12 publicaties gevonden.

 • Motie Laagdrempelige inloop voor mensen met psychische kwetsbaarheid

  D66 Zwolle zet zich in voor een inclusieve stad. Dat betekent dat we ook oog moeten hebben voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Door onder andere veranderende wet- en regelgeving wonen deze mensen langer zelfstandig en zijn zij ook eerder thuis om daar te herstellen. We willen de zorg en ondersteuning voor deze mensen zo…

  • Gepubliceerd op 1 november 2021
 • Motie investeren in het voorveld

  Zwolle is een groeiende stad. Door deze groei neemt de druk op de sociale voorzieningen, waaronder de sociale basis, toe. Door de vergrijzing, wijzigende wet- en regelgeving (extramuralisering en ambulantisering) en veranderende woonwensen (langer zelfstandig) zal deze druk ook verder toenemen. D66 vindt het belangrijk dat er vroegtijdig op de groei wordt geanticipeerd en wil…

  • Gepubliceerd op 5 juli 2021
 • Motie niet besparen maar ontwikkelen op GGZ

  We staan aan de vooravond van een complexe doordecentralisatie van verantwoordelijkheden, taken en financiën omtrent beschermd wonen. Veel cliënten die nu in een instelling wonen gaan op korte termijn zelfstandig wonen (beschermd thuis). D66 wil dat we het laatste jaar voor de doordecentralisatie benutten om te investeren in de beweging van bescherm wonen naar beschermd…

  • Gepubliceerd op 5 juli 2021
 • Vragen over stopzetten uitkering bij gedwongen opname ggz

  D66 laat iedereen vrij, maar niemand vallen. En dat laatste geldt zeker voor kwetsbare mensen in de samenleving. Onlangs verscheen een artikel in de Volkskrant waarin belangenorganisaties zich zorgen maken na signalen dat de uitkering van psychiatrische patiënten wordt stopgezet bij gedwongen opname. Een zeer onwenselijke situatie, stelt D66-burgerraadslid Marco van Driel die daarom van…

  • Gepubliceerd op 28 mei 2021
 • Motie externe onderzoek dagbesteding

  In oktober 2020 vroeg D66 om een debat over Goede Dagen en Perspectief. In april 2021 vond het plaats als mosterd na de maaltijd. Het beleid was reeds door de raad gegaan zonder de raad in de gelegenheid gesteld te hebben haar standpunten uit te wisselen en het beleid eventueel bij te sturen. Zoals de…

  • Gepubliceerd op 19 april 2021
 • Motie inkoop in het sociaal domein

  Op maandagavond 19 april diende D66 Zwolle de motie "Toekomst van inkoop in het sociaal domein" in. In deze motie roepen wij het college op om in kaart te brengen wat experts, bestuurders, medewerkers en ervaringsdeskundigen uit het sociaal domein van aanbesteden en subsidiëring vinden.  Ook vragen wij de hieruit voortgekomen voor- en nadelen en…

  • Gepubliceerd op 19 april 2021
 • Mondelinge vragen over dagbesteding (Goede dagen en Perspectief / aanpassing verordening)

  De mondelinge vragen die D66 op maandag 23 november stelde over dagbesteding zijn hier terug te lezen. Lees hier meer over de achtergrond en aanleiding.

  • Gepubliceerd op 24 november 2020
 • Mondelinge vragen visie wonen met zorg

  De mondelinge vragen die D66 op maandag 23 november stelde  aan wethouder Klaas Sloots over de Visie wonen met zorg - beschermd wonen zijn hier terug te lezen.

  • Gepubliceerd op 23 november 2020
 • Vragen over goede ventilatie op scholen

  Begin oktober 2020 werden de uitkomsten van onderzoek naar ventilatie in scholen bekend. Omdat het in het kader van corona door de RIVM geadviseerd wordt in het kader van corona adviseert de bestaande regelgeving en richtlijnen op het gebied van ventilatie en luchten te volgen en daarbij geldt dat leerkrachten en leerlingen het beste werken…

  • Gepubliceerd op 8 oktober 2020
 • Voorjaarsmoment 2020 betoog

  De toekomst is gezond "De wereld ziet er anders uit. Waar vrijheid voorheen vooral in ons hoofd zat (vrijheid om te kiezen, jezelf te zijn, je mening te uiten), merken we nu des te beter dat onze fysieke ruimte ook vrijheid geeft. Deze vrijheid was de afgelopen maanden behoorlijk ingeperkt en dat…

  • Gepubliceerd op 26 juni 2020