Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

24 publicaties gevonden.

 • Motie duurzame landbouw in de Omgevingsvisie

  Maandag 13 september 2021 besloot de gemeenteraad over de Omgevingsvisie. Volgens deze visie ligt in het agrarisch landschap het accent op ontwikkeling van de landbouw. Daarbij wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van de verschillende weidevogels, maar blijven landbouwbedrijven de ruimte houden om te groeien. Dit is met andere ambities en doelen…

  • Gepubliceerd op 13 september 2021
 • Motie ambitie en doelen bomenwaarde

  Tijdens de behandeling van de perspectiefnota kondigde Sonja Paauw de motie Motie ambitie en doelen boomwaarde aan die D66 Zwolle samen met de PvdA zal indienen in de vergadering van 5 juli 2021. In de motie roepen de partijen het college op om gebiedsgericht de ambities met betrekking tot bomen / boomwaarde te bepalen en…

  • Gepubliceerd op 25 juni 2021
 • Motie Groen integraal mee in fysieke ontwikkeling stad

  Tijdens de besluitvormende vergadering van 14 juni 2021 diende D66 samen met PvdA en CDA Zwolle de motie '13-10 M D66- Groen integraal mee in fysieke ontwikkeling stad ' in. In deze motie roept D66 op om te sturen op het volwaardig en tijdig meenemen van bestaand en nieuw groen bij fysieke ontwikkelingen in de…

  • Gepubliceerd op 14 juni 2021
 • Artikel 45 vragen gif als bestrijdingsmiddel voor eikenprocessierups

  We zijn weer in de periode belandt waarin de eikenprocessierups bestreden moet worden. Zwolle gebruikt hier nog steeds, zij het gericht en beperkt, Xentari voor. Een bestrijdingsmiddel dat afgeraden wordt door bijvoorbeeld imkers omdat het alle rupsen doodt, niet alleen de eikenprocessierups. Ook de Zwolse Milieuraad is tegen het gebruik van Xentari. D66 stelt daarom…

  • Gepubliceerd op 2 juni 2021
 • Motie over behoud bomen Klooienberg

  Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 29 juni 2020 diende D66 samen met PvdA, SP en GroenLinks Zwolle een motie in om te zorgen dat er alles aan gedaan wordt de bomen bij de Klooienberg te behouden bij de dijkverzwaring. De motie is unaniem aangenomen, Behoud oude bomen Klooienberg

  • Gepubliceerd op 30 juni 2020
 • Schriftelijke vragen: biodiversiteit en natuurbeleid in Zwolle

  De natuur holt achteruit, dat is al ontzettend lang bekend. Toch is het beleid in Zwolle nog niet aangepast. D66 en PvdA willen weten wanneer dit nu eindelijk eens gaat gebeuren.

  • Gepubliceerd op 19 mei 2020
 • Schriftelijke vragen D66: ProRail loost wéér zonder vergunning water rangeerterrein op IJssel

  Al eerder hield ProRail zich niet aan vereiste vergunningen. En nu loost dit bedrijf waarvan de aandelen in handen zijn van de overheid notabene weer water  op de IJssel zonder vergunning. Hoe zit dit vragen CU, GL en D66 zich af. De vragen: 'ProRail loost weer zonder vergunning water…

  • Gepubliceerd op 1 mei 2020
 • amendement natuurinclusief bouwen steviger beleid

  • Gepubliceerd op 10 november 2019
 • Motie multifunctioneel waterlandschap Zwolle Zuid

  • Gepubliceerd op 10 november 2019
 • Motie snel nieuwe toekomstplannen Nooterhof

  • Gepubliceerd op 10 november 2019