Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

11 publicaties gevonden.

 • Motie Versterk Zwolse natuur met de natuurwaardenkaart en een stedelijke ecologische hoofdstructuur

  Een stevige basis onder het beschermen en versterken van de Zwolse natuur, dat bereik je met een natuurwaardenkaart en een stedelijke ecologische hoofdstructuur. In samenwerking met GroenLinks, PvdA en ChristenUnie hebben we deze motie opgesteld en ingediend bij de Omgevingsvisie. De motie werd aangenomen. Een hele mooie stap!

  • Gepubliceerd op 14 september 2021
 • Motie eerste stappen ontwikkeling Kop van Voorst

  Zwolle staat voor grote uitdagingen, de stad groeit en tegelijkertijd willen we de Zwolse waarden behouden: onze groene stadsranden. We willen de natuur versterken, gezondheid en schone lucht, bereikbaarheid en een sterke economie. En dan ook nog circulair en klimaatadaptief. Het is een complexe zoektocht: hoe gaan we dit met elkaar realiseren? …

  • Gepubliceerd op 13 september 2021
 • Motie duurzaamheid en natuur zijn investering waard

  Natuur is een belangrijk onderdeel van de fysieke leefomgeving, zowel in relatie tot wonen als werken. Het moet daarom mogelijk zijn om natuurontwikkeling of -versterking als project op te nemen in de investeringsagenda. Dat is nu nog niet het geval. Tijdens de besluitvormende vergadering van 5 juli 2021 dient D66 daarom samen met PvdA Zwolle…

  • Gepubliceerd op 5 juli 2021
 • Motie verduurzaming monumentale panden

  Op maandagavond 8 februari is motie M10-3 D66- Verduurzaming monumentale gebouwen (1) door de gemeenteraad behandeld.

  • Gepubliceerd op 9 februari 2021
 • Motie oproep aan Rijk voor voldoende budget voor onderwijshuisvesting

  In Zwolle zijn bijna 100 schoolgebouwen waarvan meer dan de helft ouder is dan 40 jaar. De gemeente betaalt nieuwbouw, het onderwijs is verantwoordelijk voor onderhoud en renovatie. Oude gebouwen kosten meer onderhoud. Als we willen dat alle scholen een goed binnenklimaat hebben (schone lucht) en duurzaam zijn, moeten we investeren. Het budget dat zowel…

  • Gepubliceerd op 14 december 2020
 • Motie gemeentelijk grondstoffenplan

  PvdA, D66 en SP wezen onvoldragen afvalplan af. De Motie Wat doen we met de rest die D66 indiende op 23-11-2020 is hier te lezen.  

  • Gepubliceerd op 23 november 2020
 • Moties begrotingsbehandeling 2021

  Op 13 november heeft de gemeenteraad de begroting behandeld. Tijdens de begrotingsbehandeling heeft D66 de volgende moties ingediend: M D66- Een studiecentrum in de binnenstad voor alle studenten M D66- Grote bomen voor de toekomst M D66- Investeer in een duurzame toekomst 16112020

  • Gepubliceerd op 13 november 2020
 • Moties gebiedsontwikkeling IJselhallen 28-9-2020

  In de debatronde van 31 augustus 2020 is de gebiedsontwikkeling IJselhallen en Kamperpoort behandeld.  De  huurovereenkomst met de IJsselhallen eindigt per 2024. Het IJsselhallenterrein is in de woningbouwplanning opgenomen als woningbouwlocatie en is de grootste inbreidingslocatie voor de stad in eigendom van de gemeente. De beoogde plancapaciteit bedraagt 400-600 woningen. De moties die…

  • Gepubliceerd op 28 september 2020
 • Motie investeer in toekomst Nooterhof

  Helaas wilden coalitiepartijen op maandag 7 september 2020 (GroenLinks, CU, VVD en SW) niet in debat over de toekomst van de Nooterhof. Voor PvdA, SP en D66 reden om deze motie in te dienen.  Een motie die aangeeft wat hopelijk de uitkomst van het debat was geweest als dat wel had plaatsgevonden. Dat is dat…

  • Gepubliceerd op 7 september 2020
 • Motie blockchain pilot

  • Gepubliceerd op 4 juni 2018