Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

7 publicaties gevonden.

 • Motie oproep aan Rijk voor voldoende budget voor onderwijshuisvesting

  In Zwolle zijn bijna 100 schoolgebouwen waarvan meer dan de helft ouder is dan 40 jaar. De gemeente betaalt nieuwbouw, het onderwijs is verantwoordelijk voor onderhoud en renovatie. Oude gebouwen kosten meer onderhoud. Als we willen dat alle scholen een goed binnenklimaat hebben (schone lucht) en duurzaam zijn, moeten we investeren. Het budget dat zowel…

  • Gepubliceerd op 14 december 2020
 • Motie gemeentelijk grondstoffenplan

  PvdA, D66 en SP wezen onvoldragen afvalplan af. De Motie Wat doen we met de rest die D66 indiende op 23-11-2020 is hier te lezen.  

  • Gepubliceerd op 23 november 2020
 • Betoog begrotingsbehandeling 2021

  Op 13 november  behandelde de gemeenteraad van Zwolle de begroting voor 2021. Het Betoog begroting 2021 is hier terug te lezen. De moties die zijn ingediend tijdens de begrotingsbehandeling zijn hier terug te lezen.  

  • Gepubliceerd op 13 november 2020
 • Moties begrotingsbehandeling 2021

  Op 13 november heeft de gemeenteraad de begroting behandeld. Tijdens de begrotingsbehandeling heeft D66 de volgende moties ingediend: M D66- Een studiecentrum in de binnenstad voor alle studenten M D66- Grote bomen voor de toekomst M D66- Investeer in een duurzame toekomst 16112020

  • Gepubliceerd op 13 november 2020
 • Moties gebiedsontwikkeling IJselhallen 28-9-2020

  In de debatronde van 31 augustus 2020 is de gebiedsontwikkeling IJselhallen en Kamperpoort behandeld.  De  huurovereenkomst met de IJsselhallen eindigt per 2024. Het IJsselhallenterrein is in de woningbouwplanning opgenomen als woningbouwlocatie en is de grootste inbreidingslocatie voor de stad in eigendom van de gemeente. De beoogde plancapaciteit bedraagt 400-600 woningen. De moties die…

  • Gepubliceerd op 28 september 2020
 • Motie investeer in toekomst Nooterhof

  Helaas wilden coalitiepartijen op maandag 7 september 2020 (GroenLinks, CU, VVD en SW) niet in debat over de toekomst van de Nooterhof. Voor PvdA, SP en D66 reden om deze motie in te dienen.  Een motie die aangeeft wat hopelijk de uitkomst van het debat was geweest als dat wel had plaatsgevonden. Dat is dat…

  • Gepubliceerd op 7 september 2020
 • Schriftelijke vragen stoppen met biomassa

  Op 1 augustus stelden D66 en PvdA schriftelijke vragen, Artikel 45 vragen stop met biomassa. De opvatting over biomassa is verder uitgewerkt in een opiniestuk dat hier terug te lezen is.  

  • Gepubliceerd op 2 augustus 2020