Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

13 publicaties gevonden.

 • Schriftelijke vragen – Meer en creatieve laadpalen in Zwolle

  Op de dag van de duurzaamheid stelde D66 vragen aan het college over laadpalen in Zwolle. Elektrisch rijden heeft veel milieuvoordelen zoals minder uitstoot van CO2, fijnstof en stikstof elektrische auto's zijn in opkomst. Er zijn steeds meer modellen en ze worden steeds goedkoper. Ook komen er meer tweedehandsauto's op de markt. Ondanks dat elektrisch…

  • Gepubliceerd op 8 oktober 2021
 • Motie Versterk Zwolse natuur met de natuurwaardenkaart en een stedelijke ecologische hoofdstructuur

  Een stevige basis onder het beschermen en versterken van de Zwolse natuur, dat bereik je met een natuurwaardenkaart en een stedelijke ecologische hoofdstructuur. In samenwerking met GroenLinks, PvdA en ChristenUnie hebben we deze motie opgesteld en ingediend bij de Omgevingsvisie. De motie werd aangenomen. Een hele mooie stap!

  • Gepubliceerd op 14 september 2021
 • Amendement spelregel 9 bomen in de Omgevingsvisie

  De Omgevingsvisie is de basis voor veel ontwikkelingen in de stad. Om dit goed te laten verlopen zijn een aantal spelregels opgesteld. Deze dienen als sturingsfilosofie voor de Omgevingsvisie en alle uitwerkingen daarvan. Op dit moment maken bomen nog niet integraal onderdeel uit van de omgevingsvisie. D66 vindt dit een gemiste kans,…

  • Gepubliceerd op 13 september 2021
 • Amendement spelregel 7 natuurwaarden in de Omgevingsvisie

  De Omgevingsvisie is de basis voor veel ontwikkelingen in de stad. Om dit goed te laten verlopen zijn een aantal spelregels opgesteld. Deze dienen als sturingsfilosofie voor de Omgevingsvisie en alle uitwerkingen daarvan. Bij deze spelregels wordt uitgegaan van een aantal bestaande waarden. Een onderzoek naar de effecten van de omgevingsvisie op de omgeving (OER)…

  • Gepubliceerd op 13 september 2021
 • Motie eerste stappen ontwikkeling Kop van Voorst

  Zwolle staat voor grote uitdagingen, de stad groeit en tegelijkertijd willen we de Zwolse waarden behouden: onze groene stadsranden. We willen de natuur versterken, gezondheid en schone lucht, bereikbaarheid en een sterke economie. En dan ook nog circulair en klimaatadaptief. Het is een complexe zoektocht: hoe gaan we dit met elkaar realiseren? …

  • Gepubliceerd op 13 september 2021
 • Betoog Omgevingsvisie

  Op 30 augustus debatteerde de gemeenteraad over de Omgevingsvisie. De omgevingsvisie is de basis voor de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. Deze visie geeft richting, sturing en duidelijkheid over hoe de gemeente Zwolle samen met inwoners en partners de stad wil ontwikkelen. De bijdrage van D66 bij het Debat Omgevingsvisie 30 aug 2021  lees je

  • Gepubliceerd op 30 augustus 2021
 • Schriftelijke vragen opvang Afghaanse vluchtelingen

  De recente, zorgwekkende ontwikkelingen in Afghanistan zorgen voor een toename van mensen die het land halsoverkop hebben moeten ontvluchten/ zijn geëvacueerd. Er is een groot tekort van opvangplekken voor deze mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en andere levensbedreigende toestanden in eigen land. Op 29 augustus heeft D66 daarom samen met GroenLinks, ChristenUnie,…

  • Gepubliceerd op 30 augustus 2021
 • Motie duurzaamheid en natuur zijn investering waard

  Natuur is een belangrijk onderdeel van de fysieke leefomgeving, zowel in relatie tot wonen als werken. Het moet daarom mogelijk zijn om natuurontwikkeling of -versterking als project op te nemen in de investeringsagenda. Dat is nu nog niet het geval. Tijdens de besluitvormende vergadering van 5 juli 2021 dient D66 daarom samen met PvdA Zwolle…

  • Gepubliceerd op 5 juli 2021
 • Betoog perspectiefnota 2022-2025

  De Perspectiefnota 2022-2025 (PPN) vormt het startpunt voor de komende beleidscyclus, omdat in dit stuk de belangrijkste kaders worden meegegeven voor de begroting van 2022. De gemeenteraad kan bij de vaststelling van de PPN vooraf richting meegeven voor de komende begroting. De richting die D66 het college mee wil geven lees je terug in het

  • Gepubliceerd op 25 juni 2021
 • Amendement Grootschalige recreatie en woningbouw Harculo op gespannen voet met natuur

  De gemeente Zwolle heeft plannen om het gebied rond de voormalige IJsselcentrale te ontwikkelen en legde de plannen op maandag 31 mei voor aan de gemeenteraad. CDA, PvdA, SP en D66 zien zeker kansen voor woningbouw in het gebied langs de IJssel, maar hebben ook duidelijke voorwaarden. Volgens de partijen moet er een duidelijke keuze…

  • Gepubliceerd op 23 juni 2021