Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

20 publicaties gevonden.

 • Betoog Omgevingsvisie

  Op 30 augustus debatteerde de gemeenteraad over de Omgevingsvisie. De omgevingsvisie is de basis voor de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. Deze visie geeft richting, sturing en duidelijkheid over hoe de gemeente Zwolle samen met inwoners en partners de stad wil ontwikkelen. De bijdrage van D66 bij het Debat Omgevingsvisie 30 aug 2021  lees je

  • Gepubliceerd op 30 augustus 2021
 • Betoog perspectiefnota 2022-2025

  De Perspectiefnota 2022-2025 (PPN) vormt het startpunt voor de komende beleidscyclus, omdat in dit stuk de belangrijkste kaders worden meegegeven voor de begroting van 2022. De gemeenteraad kan bij de vaststelling van de PPN vooraf richting meegeven voor de komende begroting. De richting die D66 het college mee wil geven lees je terug in het

  • Gepubliceerd op 25 juni 2021
 • Betoog toeristisch perspectief

  De vrijetijdssector levert een grote bijdrage aan de aantrekkelijkheid van Zwolle. Daarnaast zorgt toerisme ook voor werkgelegenheid. Zwolle wil nog aantrekkelijker worden voor inwoners en bezoekers en haar karakter beter op de kaart zetten. Daarom vraagt het college aan de gemeenteraad om een nieuw toeristisch perspectief vast te stellen. Het voorstel is…

  • Gepubliceerd op 7 juni 2021
 • Betoog begrotingsbehandeling 2021

  Op 13 november  behandelde de gemeenteraad van Zwolle de begroting voor 2021. Het Betoog begroting 2021 is hier terug te lezen. De moties die zijn ingediend tijdens de begrotingsbehandeling zijn hier terug te lezen.  

  • Gepubliceerd op 13 november 2020
 • Voorjaarsmoment 2020 betoog

  De toekomst is gezond "De wereld ziet er anders uit. Waar vrijheid voorheen vooral in ons hoofd zat (vrijheid om te kiezen, jezelf te zijn, je mening te uiten), merken we nu des te beter dat onze fysieke ruimte ook vrijheid geeft. Deze vrijheid was de afgelopen maanden behoorlijk ingeperkt en dat…

  • Gepubliceerd op 26 juni 2020
 • Begroting 2020 betoog

  • Gepubliceerd op 10 november 2019
 • Begroting 2019 / betoog

  • Gepubliceerd op 10 november 2018
 • betoog over coalitieakkoord 2018 – 2022

  • Gepubliceerd op 5 juni 2018
 • Begroting 2018: betoog

  • Gepubliceerd op 10 november 2017
 • Starters, startups en creatieve ondernemers goed voor Zwolle

  • Gepubliceerd op 9 oktober 2017