Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

22 publicaties gevonden.

 • Meer invloed van Zwolse inwoners op de politieke besluitvorming

  Sonja Paauw van D66 en Simone Boshove van GroenLinks willen dat inwoners van Zwolle meer invloed krijgen op de besluiten die de gemeenteraad neemt.  Nadat er eerder dit jaar op basis van een discussienota een debat met de gemeenteraad is gevoerd, hebben zij op 16 december dit initiatiefvoorstel voorgelegd aan de raad. Beide partijen stellen…

  • Gepubliceerd op 4 januari 2022
 • Motie Laagdrempelige inloop voor mensen met psychische kwetsbaarheid

  D66 Zwolle zet zich in voor een inclusieve stad. Dat betekent dat we ook oog moeten hebben voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Door onder andere veranderende wet- en regelgeving wonen deze mensen langer zelfstandig en zijn zij ook eerder thuis om daar te herstellen. We willen de zorg en ondersteuning voor deze mensen zo…

  • Gepubliceerd op 1 november 2021
 • Schriftelijke vragen opvang Afghaanse vluchtelingen

  De recente, zorgwekkende ontwikkelingen in Afghanistan zorgen voor een toename van mensen die het land halsoverkop hebben moeten ontvluchten/ zijn geëvacueerd. Er is een groot tekort van opvangplekken voor deze mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en andere levensbedreigende toestanden in eigen land. Op 29 augustus heeft D66 daarom samen met GroenLinks, ChristenUnie,…

  • Gepubliceerd op 30 augustus 2021
 • Motie middelen naar de makers

  Tijdens de raadsvergadering van 19 april diende D66 de motie "middelen naar de makers" in. In deze motie roepen wij het college op tot het volgende: Om een deel van de gelden bestemd voor makers rechtstreeks in te zetten voor acute ondersteuning; Hiervoor dekking te zoeken bij…

  • Gepubliceerd op 19 april 2021
 • Artikel 45 vragen coronagelden voor cultuur

  Op 4 maart 2021 diende Mark Oldengarm vragen in over de financiële steun voor de culturele sector. Over de besteding van de ‘coronagelden’ hebben we namelijk eigenlijk nog geen nadere informatie, terwijl juist daar de nood behoorlijk hoog is. 210304 art 45 cultuur coronagelden[5150]

  • Gepubliceerd op 4 maart 2021
 • Artikel 45 vragen groeifonds

  Op 7 september lanceerde het kabinet het Nationaal Groeifonds, een fonds dat moeten bijdragen aan economische groei. Zwolle moet aansluiten bij dit fonds, vindt D66. Daarom zijn de volgende vragen gesteld: art. 45 vragen Groeifonds.    

  • Gepubliceerd op 14 september 2020
 • Activiteiten gecanceld!

  Activiteiten van afdeling Zwolle tot half april gecanceld!

  • Gepubliceerd op 16 maart 2020
 • Vragen over beschadigde bomen

  Lees hier de artikel 45 vragen van GroenLinks en D66 over bomen GL D66 art45- Zwolse bomen vernield

  • Gepubliceerd op 6 januari 2020
 • Betoog perspectiefnota 2020 – 2023

  PPN  2019[13127]

  • Gepubliceerd op 24 juni 2019
 • Motie deelname pilot gelijke kansen voor vrouwelijke statushouders

  Motie D66 deelname pilot gelijke kansen man en vrouw statushouders

  • Gepubliceerd op 6 mei 2019