Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

142 publicaties gevonden.

 • Motie Versterk Zwolse natuur met de natuurwaardenkaart en een stedelijke ecologische hoofdstructuur

  Een stevige basis onder het beschermen en versterken van de Zwolse natuur, dat bereik je met een natuurwaardenkaart en een stedelijke ecologische hoofdstructuur. In samenwerking met GroenLinks, PvdA en ChristenUnie hebben we deze motie opgesteld en ingediend bij de Omgevingsvisie. De motie werd aangenomen. Een hele mooie stap!

  • Gepubliceerd op 14 september 2021
 • Motie duurzame landbouw in de Omgevingsvisie

  Maandag 13 september 2021 besloot de gemeenteraad over de Omgevingsvisie. Volgens deze visie ligt in het agrarisch landschap het accent op ontwikkeling van de landbouw. Daarbij wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van de verschillende weidevogels, maar blijven landbouwbedrijven de ruimte houden om te groeien. Dit is met andere ambities en doelen…

  • Gepubliceerd op 13 september 2021
 • Motie eerste stappen ontwikkeling Kop van Voorst

  Zwolle staat voor grote uitdagingen, de stad groeit en tegelijkertijd willen we de Zwolse waarden behouden: onze groene stadsranden. We willen de natuur versterken, gezondheid en schone lucht, bereikbaarheid en een sterke economie. En dan ook nog circulair en klimaatadaptief. Het is een complexe zoektocht: hoe gaan we dit met elkaar realiseren? …

  • Gepubliceerd op 13 september 2021
 • Motie doelen stellen met inwoners voor sport- en speelplekken in de buurt (omgevingsvisie)

  Maandag 13 september 2021 besluit de gemeenteraad over de Omgevingsvisie. D66 vindt het belangrijk dat Zwolle inzet op een gezonde, inclusieve stad waar mensen elkaar in de buitenruimte kunnen ontmoeten, kunnen spelen en kunnen sporten. In de Omgevingsvisie is daar zeker aandacht voor, maar we willen de ambities kracht bij zetten door deze met inwoners…

  • Gepubliceerd op 13 september 2021
 • Motie: architectuur onderdeel Omgevingsvisie

  Buiten zijn, fietsen, op weg naar je werk, winkelen, wandelen, je beleeft de stad buiten. Hoe de gebouwen eruit zien en hoe ze tot je verbeelding spreken bepaalt hoe je je voelt als je buiten bent. Architectuur bepaalt de sfeer en is dus ontzettend belangrijk. Zwolle heeft op initiatief van D66 en ChristenUnie daarom een…

  • Gepubliceerd op 13 september 2021
 • Motie architectuurambitie Harculo

  De gemeente Zwolle heeft plannen om het gebied rond de voormalige IJsselcentrale te ontwikkelen. D66 ziet zeker kansen voor woningbouw in het gebied langs de IJssel, maar vindt het ook belangrijk dat hierbij rekening wordt gehouden met de natuur en de architectonische kwaliteit. Daarom diende D66 Zwolle op 6 juli 2021 de Motie Gebiedsvisie Harculo hoge…

  • Gepubliceerd op 6 juli 2021
 • Motie onderzoek naar verplaatsen schakelstation Harculo

  De gemeente Zwolle heeft plannen om het gebied rond de voormalige IJsselcentrale te ontwikkelen en legde de plannen op maandag 31 mei voor aan de gemeenteraad. D66 ziet zeker kansen voor woningbouw in het gebied langs de IJssel, maar hebben ook duidelijke voorwaarden. Zo moet er een duidelijke keuze voor natuur worden gemaakt. Daarom diende…

  • Gepubliceerd op 6 juli 2021
 • Motie ontmoetingsplekken

  Als de coronapandemie één ding duidelijk heeft gemaakt, dan is het wel dat ontmoeting in de straat, buurt en wijk essentieel is voor een goed functionerende samenleving. D66 wil daarom dat inwoners van Zwolle de mogelijkheid krijgen om in hun eigen omgeving ontmoetingsplekken te creëren. Om dit te realiseren diende D66 op 5 juli 2021…

  • Gepubliceerd op 6 juli 2021
 • Motie investeren in het voorveld

  Zwolle is een groeiende stad. Door deze groei neemt de druk op de sociale voorzieningen, waaronder de sociale basis, toe. Door de vergrijzing, wijzigende wet- en regelgeving (extramuralisering en ambulantisering) en veranderende woonwensen (langer zelfstandig) zal deze druk ook verder toenemen. D66 vindt het belangrijk dat er vroegtijdig op de groei wordt geanticipeerd en wil…

  • Gepubliceerd op 5 juli 2021
 • Motie niet besparen maar ontwikkelen op GGZ

  We staan aan de vooravond van een complexe doordecentralisatie van verantwoordelijkheden, taken en financiën omtrent beschermd wonen. Veel cliënten die nu in een instelling wonen gaan op korte termijn zelfstandig wonen (beschermd thuis). D66 wil dat we het laatste jaar voor de doordecentralisatie benutten om te investeren in de beweging van bescherm wonen naar beschermd…

  • Gepubliceerd op 5 juli 2021