Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

121 publicaties gevonden.

 • Moties bij besluit nieuwe evenementenlocatie

  Naar aanleiding van het debat over de nieuwe evenementenlocatie diende de fractie op 18 januari 2021 vier moties in. De eerste motie is gericht op het goed grip houden op het proces vanwege de hoge risico's die aan de ontwikkeling van Voorsterpoort Oost en de komst van een nieuwe eventlocatie zitten. De tweede motie heeft…

  • Gepubliceerd op 17 januari 2021
 • Motie sneltesten voor horeca en cultuur

  Maandag 18 januari diende onze fractie met de VVD en GroenLinks een motie in om de opening van horeca en cultuurorganisaties te bespoedigen na de lock down in verband met corona.

  • Gepubliceerd op 17 januari 2021
 • Motie oproep aan Rijk voor voldoende budget voor onderwijshuisvesting

  In Zwolle zijn bijna 100 schoolgebouwen waarvan meer dan de helft ouder is dan 40 jaar. De gemeente betaalt nieuwbouw, het onderwijs is verantwoordelijk voor onderhoud en renovatie. Oude gebouwen kosten meer onderhoud. Als we willen dat alle scholen een goed binnenklimaat hebben (schone lucht) en duurzaam zijn, moeten we investeren. Het budget dat zowel…

  • Gepubliceerd op 14 december 2020
 • Motie gratis fietsenstalling in het weekend voor studenten

  Maandagavond 14 december is de D66 Motie Studenten stallen hun fiets het weekend gratis (1)  ingediend. D66 stelt voor dat studenten ook in het weekend hun fiets gratis in de fietsenkelder stallen, zodat de mooie voorzieningen van de fietsenkelder bijdragen om de fiets een aantrekkelijker alternatief te laten zijn op de overvolle bussen tussen station en

  • Gepubliceerd op 14 december 2020
 • Motie gemeentelijk grondstoffenplan

  PvdA, D66 en SP wezen onvoldragen afvalplan af. De Motie Wat doen we met de rest die D66 indiende op 23-11-2020 is hier te lezen.  

  • Gepubliceerd op 23 november 2020
 • Moties begrotingsbehandeling 2021

  Op 13 november heeft de gemeenteraad de begroting behandeld. Tijdens de begrotingsbehandeling heeft D66 de volgende moties ingediend: M D66- Een studiecentrum in de binnenstad voor alle studenten M D66- Grote bomen voor de toekomst M D66- Investeer in een duurzame toekomst 16112020

  • Gepubliceerd op 13 november 2020
 • Motie: goedkope stationsfiets voor studenten

  Duizenden fout gestalde fietsen en fietswrakken die de AFAC (Algemene Fiets Afhandel Centrale) jaarlijks in Zwolle verwijdert en overvolle bussen die dagelijks af en aan rijden van het station naar de Zwolse onderwijsinstellingen; D66 Zwolle ziet in het ene probleem een oplossing voor het andere en stelt voor dat de gemeente studenten voor een prikje…

  • Gepubliceerd op 15 oktober 2020
 • Moties gebiedsontwikkeling IJselhallen 28-9-2020

  In de debatronde van 31 augustus 2020 is de gebiedsontwikkeling IJselhallen en Kamperpoort behandeld.  De  huurovereenkomst met de IJsselhallen eindigt per 2024. Het IJsselhallenterrein is in de woningbouwplanning opgenomen als woningbouwlocatie en is de grootste inbreidingslocatie voor de stad in eigendom van de gemeente. De beoogde plancapaciteit bedraagt 400-600 woningen. De moties die…

  • Gepubliceerd op 28 september 2020
 • Motie investeer in toekomst Nooterhof

  Helaas wilden coalitiepartijen op maandag 7 september 2020 (GroenLinks, CU, VVD en SW) niet in debat over de toekomst van de Nooterhof. Voor PvdA, SP en D66 reden om deze motie in te dienen.  Een motie die aangeeft wat hopelijk de uitkomst van het debat was geweest als dat wel had plaatsgevonden. Dat is dat…

  • Gepubliceerd op 7 september 2020
 • Motie over behoud bomen Klooienberg

  Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 29 juni 2020 diende D66 samen met PvdA, SP en GroenLinks Zwolle een motie in om te zorgen dat er alles aan gedaan wordt de bomen bij de Klooienberg te behouden bij de dijkverzwaring. De motie is unaniem aangenomen, Behoud oude bomen Klooienberg

  • Gepubliceerd op 30 juni 2020