Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

91 publicaties gevonden.

 • Schriftelijke vragen: Inwonerbetrokkenheid mast Zwolle Zuid

  Betrek mensen eerder bij plannen in hun buurt of straat. Laat dit initiatief niet alleen over aan aanvragers van vergunningen voor bijvoorbeeld hoge masten, maar informeer als gemeente proactief omwonenden over plannen die hen raakt. D66 Zwolle roept het college hiertoe op nadat bewoners van de Energieweg per toeval ontdekten dat een hoge zendmast in…

  • Gepubliceerd op 13 augustus 2021
 • Artikel 45 vragen gif als bestrijdingsmiddel voor eikenprocessierups

  We zijn weer in de periode belandt waarin de eikenprocessierups bestreden moet worden. Zwolle gebruikt hier nog steeds, zij het gericht en beperkt, Xentari voor. Een bestrijdingsmiddel dat afgeraden wordt door bijvoorbeeld imkers omdat het alle rupsen doodt, niet alleen de eikenprocessierups. Ook de Zwolse Milieuraad is tegen het gebruik van Xentari. D66 stelt daarom…

  • Gepubliceerd op 2 juni 2021
 • Vragen over stopzetten uitkering bij gedwongen opname ggz

  D66 laat iedereen vrij, maar niemand vallen. En dat laatste geldt zeker voor kwetsbare mensen in de samenleving. Onlangs verscheen een artikel in de Volkskrant waarin belangenorganisaties zich zorgen maken na signalen dat de uitkering van psychiatrische patiënten wordt stopgezet bij gedwongen opname. Een zeer onwenselijke situatie, stelt D66-burgerraadslid Marco van Driel die daarom van…

  • Gepubliceerd op 28 mei 2021
 • Vragen over wachtlijsten onderwijs door groei stad

  D66 Zwolle krijgt regelmatig signalen van ouders die hun kind op een school willen laten inschrijven, maar daar te maken krijgen met een wachtlijst. Omdat het inschrijven van kinderen onder de 3 jaar niet is toegestaan en wachtlijsten de kansengelijkheid en diversiteit in het basisonderwijs in de weg kunnen staan, willen fractievoorzitter Sonja Paauw en…

  • Gepubliceerd op 18 april 2021
 • Help kunstenaars aan ruimte

  De kunst- en cultuursector in Zwolle heeft het net als in de rest van Nederland zwaar. Aan de ene kant zitten veel cultuurmakers financieel in zwaar weer, maar aan de andere kant zien we ook een gebrek aan betaalbare ruimte. Ruimtes om in te creëren als te exposeren. Samen met PvdA Zwolle stellen wij daarom…

  • Gepubliceerd op 15 maart 2021
 • Mondelinge vragen over extra studieplekken voor studenten

  Tijdens de begrotingsbehandeling november 2020 in de gemeenteraad dienden wij een motie in die opriep om een extra studiefaciliteit te creëren in de stad. De wethouder zegde toe om hierover met de Zwolse acht onderwijsinstellingen en Stadkamer in gesprek te gaan, aangezien de verantwoordelijkheid om een extra studiefaciliteit te creëren primair bij deze instellingen ligt.…

  • Gepubliceerd op 8 februari 2021
 • Mondelinge vragen over dagbesteding (Goede dagen en Perspectief / aanpassing verordening)

  De mondelinge vragen die D66 op maandag 23 november stelde over dagbesteding zijn hier terug te lezen. Lees hier meer over de achtergrond en aanleiding.

  • Gepubliceerd op 24 november 2020
 • Mondelinge vragen steunpakket cultuur

  De mondelinge vragen die D66 op maandag 23 november stelde  aan wethouder Monique Schuttenbeld over het Steunpakket cultuur en coronagelden zijn hier terug te lezen.

  • Gepubliceerd op 23 november 2020
 • Mondelinge vragen visie wonen met zorg

  De mondelinge vragen die D66 op maandag 23 november stelde  aan wethouder Klaas Sloots over de Visie wonen met zorg - beschermd wonen zijn hier terug te lezen.

  • Gepubliceerd op 23 november 2020
 • Art. 45 vragen homoseksualiteitsverklaring

  In november was in het nieuws dat er scholen in Nederland zijn die ouders vragen een verklaring te tekenen waarin homoseksualiteit wordt afgewezen. Ook meerdere religieuze scholen in Overijssel vragen dit aan ouders op het moment dat die hun kind willen aanmelden. Dit was reden voor D66 om samen met de VVD vragen te stellen…

  • Gepubliceerd op 11 november 2020