Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

8 publicaties gevonden.

 • Motie bedden voor betrokkenen huiselijk geweld

  Er moeten  meer bedden beschikbaar komen voor inwoners in een onveilige situatie. Uit gesprekken met VeiligThuis blijkt namelijk dat er te weinig bedden zijn waardoor hulpvragers soms elders ondergebracht moeten worden. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 20 december diende D66 daarom met PvdA en CDA een motie in om te zorgen voor voldoende capaciteit noodbedden. …

  • Gepubliceerd op 20 december 2021
 • Motie Geen laagvliegers Lelystad Airport boven Zwolle

  Najaar 2021 werd duidelijk dat de laagvliegroute boven Zwolle voorlopig in stand blijft. Dit heeft ons er toe gebracht een motie op te stellen, in navolging van de provinciale staten, waarmee we helder maken dat wat ons betreft Lelystad dan niet open kan. Laagvliegen boven Zwolle gaat in tegen de doelen die we hebben vastgelegd…

  • Gepubliceerd op 20 december 2021
 • Motie Laagdrempelige inloop voor mensen met psychische kwetsbaarheid

  D66 Zwolle zet zich in voor een inclusieve stad. Dat betekent dat we ook oog moeten hebben voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Door onder andere veranderende wet- en regelgeving wonen deze mensen langer zelfstandig en zijn zij ook eerder thuis om daar te herstellen. We willen de zorg en ondersteuning voor deze mensen zo…

  • Gepubliceerd op 1 november 2021
 • Motie investeren in het voorveld

  Zwolle is een groeiende stad. Door deze groei neemt de druk op de sociale voorzieningen, waaronder de sociale basis, toe. Door de vergrijzing, wijzigende wet- en regelgeving (extramuralisering en ambulantisering) en veranderende woonwensen (langer zelfstandig) zal deze druk ook verder toenemen. D66 vindt het belangrijk dat er vroegtijdig op de groei wordt geanticipeerd en wil…

  • Gepubliceerd op 5 juli 2021
 • Motie niet besparen maar ontwikkelen op GGZ

  We staan aan de vooravond van een complexe doordecentralisatie van verantwoordelijkheden, taken en financiën omtrent beschermd wonen. Veel cliënten die nu in een instelling wonen gaan op korte termijn zelfstandig wonen (beschermd thuis). D66 wil dat we het laatste jaar voor de doordecentralisatie benutten om te investeren in de beweging van bescherm wonen naar beschermd…

  • Gepubliceerd op 5 juli 2021
 • Vragen over stopzetten uitkering bij gedwongen opname ggz

  D66 laat iedereen vrij, maar niemand vallen. En dat laatste geldt zeker voor kwetsbare mensen in de samenleving. Onlangs verscheen een artikel in de Volkskrant waarin belangenorganisaties zich zorgen maken na signalen dat de uitkering van psychiatrische patiënten wordt stopgezet bij gedwongen opname. Een zeer onwenselijke situatie, stelt D66-burgerraadslid Marco van Driel die daarom van…

  • Gepubliceerd op 28 mei 2021
 • Motie externe onderzoek dagbesteding

  In oktober 2020 vroeg D66 om een debat over Goede Dagen en Perspectief. In april 2021 vond het plaats als mosterd na de maaltijd. Het beleid was reeds door de raad gegaan zonder de raad in de gelegenheid gesteld te hebben haar standpunten uit te wisselen en het beleid eventueel bij te sturen. Zoals de…

  • Gepubliceerd op 19 april 2021
 • Motie inkoop in het sociaal domein

  Op maandagavond 19 april diende D66 Zwolle de motie "Toekomst van inkoop in het sociaal domein" in. In deze motie roepen wij het college op om in kaart te brengen wat experts, bestuurders, medewerkers en ervaringsdeskundigen uit het sociaal domein van aanbesteden en subsidiëring vinden.  Ook vragen wij de hieruit voortgekomen voor- en nadelen en…

  • Gepubliceerd op 19 april 2021