Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

6 publicaties gevonden.

 • Moties en amendementen begroting 2022

  De gemeenteraad vergaderde op vrijdag 12 november over de  begroting voor 2022.  Sonja Paauw voerde het woord. Zij noemde de begroting wankel, maar ook een cadeau en kwam zelf namens de fractie met een aantal ideeën op het gebied van wonen, sport en ondernemerschap. Hier lees je haar betoog terug. Tijdens de vergadering…

  • Gepubliceerd op 12 november 2021
 • Amendement spelregel 9 bomen in de Omgevingsvisie

  De Omgevingsvisie is de basis voor veel ontwikkelingen in de stad. Om dit goed te laten verlopen zijn een aantal spelregels opgesteld. Deze dienen als sturingsfilosofie voor de Omgevingsvisie en alle uitwerkingen daarvan. Op dit moment maken bomen nog niet integraal onderdeel uit van de omgevingsvisie. D66 vindt dit een gemiste kans,…

  • Gepubliceerd op 13 september 2021
 • Amendement spelregel 7 natuurwaarden in de Omgevingsvisie

  De Omgevingsvisie is de basis voor veel ontwikkelingen in de stad. Om dit goed te laten verlopen zijn een aantal spelregels opgesteld. Deze dienen als sturingsfilosofie voor de Omgevingsvisie en alle uitwerkingen daarvan. Bij deze spelregels wordt uitgegaan van een aantal bestaande waarden. Een onderzoek naar de effecten van de omgevingsvisie op de omgeving (OER)…

  • Gepubliceerd op 13 september 2021
 • Amendement Grootschalige recreatie en woningbouw Harculo op gespannen voet met natuur

  De gemeente Zwolle heeft plannen om het gebied rond de voormalige IJsselcentrale te ontwikkelen en legde de plannen op maandag 31 mei voor aan de gemeenteraad. CDA, PvdA, SP en D66 zien zeker kansen voor woningbouw in het gebied langs de IJssel, maar hebben ook duidelijke voorwaarden. Volgens de partijen moet er een duidelijke keuze…

  • Gepubliceerd op 23 juni 2021
 • Amendement Bescherm het buitengebied tegen geluidshinder van kleine evenementen

  Dinsdagavond 25 mei diende D66 een amendement in met CDA & PvdA bij de behandeling van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).  Met dit amendement willen zij ervoor zorgen dat basversterkende apparatuur (woofers /subwoofers) verboden is bij kleine evenementen in het buitengebied.   Het hele amendement is hieronder terug te…

  • Gepubliceerd op 25 mei 2021
 • Amendement rijksmiddelen cultuur en amateurkunst

  Op maandag 19 april diende D66 Zwolle een amendement in voor maatwerk in de ondersteuning van de amateurkunsten. Het amendement lees je hier 210419 AM rijksmiddelen cultuur amateurkunst[6167]

  • Gepubliceerd op 19 april 2021