Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Amendement Grootschalige recreatie en woningbouw Harculo op gespannen voet met natuur

De gemeente Zwolle heeft plannen om het gebied rond de voormalige IJsselcentrale te ontwikkelen en legde de plannen op maandag 31 mei voor aan de gemeenteraad. CDA, PvdA, SP en D66 zien zeker kansen voor woningbouw in het gebied langs de IJssel, maar hebben ook duidelijke voorwaarden. Volgens de partijen moet er een duidelijke keuze voor natuur worden gemaakt. Zij willen daarom eerst een effectmeting voordat besloten wordt tot grootschalige woningbouw en recreatie.

De hoofdgroenstructuur van de gemeente Zwolle behouden moet blijven en – zo beschrijft de Omgevingsvisie – bebouwing kan slechts met terughoudendheid plaatsvinden. De gebiedsvisie gaat hier volgens de partijen tegenin. Zij willen eerst een effectmeting voordat er gesproken wordt over eventuele recreatie en grote hoeveelheden woningen en dienen daarom bijgaand amendement in tijdens de vergadering van 5 juli 2021.

Lees ook >

Gepubliceerd op 23-06-2021 - Laatst gewijzigd op 23-06-2021