Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Amendement spelregel 9 bomen in de Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie is de basis voor veel ontwikkelingen in de stad. Om dit goed te laten verlopen zijn een aantal spelregels opgesteld. Deze dienen als sturingsfilosofie voor de Omgevingsvisie en alle uitwerkingen daarvan.

Op dit moment maken bomen nog niet integraal onderdeel uit van de omgevingsvisie. D66 vindt dit een gemiste kans, omdat bomen in hoge mate bijdragen aan de klimaatopgave en het tegengaan van hittestress, biodiversiteit, wateropvang, schone lucht en de aantrekkelijkheid van Zwolle. Daarom behoren bomen tot het fysiek kapitaal van de stad. Om te zorgen dat ze niet ontbreken in de Omgevingsvisie dient D66 samen met Pvda en CDA het amendement omgevingsvisie spelregel 9 bomen september 2021 in. Het kreeg geen steun van de overige partijen.

Gepubliceerd op 13-09-2021 - Laatst gewijzigd op 14-09-2021