Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Amendement spelregel 7 natuurwaarden in de Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie is de basis voor veel ontwikkelingen in de stad. Om dit goed te laten verlopen zijn een aantal spelregels opgesteld. Deze dienen als sturingsfilosofie voor de Omgevingsvisie en alle uitwerkingen daarvan. Bij deze spelregels wordt uitgegaan van een aantal bestaande waarden. Een onderzoek naar de effecten van de omgevingsvisie op de omgeving (OER) laat echter zien dat bepaalde bestaande waarden achteruitgaan. Dit betreft onder andere de biodiversiteit.  D66 vindt daarom dat Zwolle moet inzetten op het versterken van natuurwaarden (als onderdeel van het fysiek kapitaal) naast het beschermen van bestaande natuurwaarden en dient daarom met de PvdA het amendement omgevingsvisie spelregel 7 natuurwaarden september 2021 in. Het kreeg steun van de gemeenteraad en daarmee brengen we de spelregels beter in lijn met de ambities.

Gepubliceerd op 13-09-2021 - Laatst gewijzigd op 14-09-2021