Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie architectuurambitie Harculo

De gemeente Zwolle heeft plannen om het gebied rond de voormalige IJsselcentrale te ontwikkelen. D66 ziet zeker kansen voor woningbouw in het gebied langs de IJssel, maar vindt het ook belangrijk dat hierbij rekening wordt gehouden met de natuur en de architectonische kwaliteit. Daarom diende D66 Zwolle op 6 juli 2021 deĀ Motie Gebiedsvisie Harculo hoge architectuurambitie in. Met deze motie roept D66 het college op om een architectuurambitie voor het gebied Harculo te formuleren en dit dieper uit
te werken in het stedenbouwkundig plan.

Gepubliceerd op 06-07-2021 - Laatst gewijzigd op 06-07-2021