Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie doelen stellen met inwoners voor sport- en speelplekken in de buurt (omgevingsvisie)

Maandag 13 september 2021 besluit de gemeenteraad over de Omgevingsvisie. D66 vindt het belangrijk dat Zwolle inzet op een gezonde, inclusieve stad waar mensen elkaar in de buitenruimte kunnen ontmoeten, kunnen spelen en kunnen sporten. In de Omgevingsvisie is daar zeker aandacht voor, maar we willen de ambities kracht bij zetten door deze met inwoners invulling te geven. Daarvoor hebben we een motie opgesteld die het college oproept de sport- en speelruimte in Zwolle in kaart te brengen en dan samen met inwoners in de gebiedsplannen te bepalen of en waar er sport- en speelruimte toegevoegd moet worden. De motie werd unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

Gepubliceerd op 13-09-2021 - Laatst gewijzigd op 14-09-2021