Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie duurzame landbouw in de Omgevingsvisie

Maandag 13 september 2021 besloot de gemeenteraad over de Omgevingsvisie. Volgens deze visie ligt in het agrarisch landschap het accent op ontwikkeling van de landbouw. Daarbij wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van de verschillende weidevogels, maar blijven landbouwbedrijven de ruimte houden om te groeien.

Dit is met andere ambities en doelen in tegenstrijd. Uit verschillende rapporten blijkt dat de traditionele landbouw schadelijk is voor de biodiversiteit en verantwoordelijk voor stikstofdepositie. D66 vindt het belangrijk dat Zwolle inzet op duurzame landbouw en vraagt het college een visie te ontwikkelen op landbouw en veeteelt binnen haar gemeentegrenzen die bijdraagt aan de ambities in de Omgevingsvisie. Samen met de PvdA  hebben we daarom de Motie omgevingsvisie duurzame landbouw september 2021 ingediend die een meerderheid kreeg in de gemeenteraad, alleen Swollwacht en VVD stemden tegen.

Gepubliceerd op 13-09-2021 - Laatst gewijzigd op 14-09-2021