Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie eerste stappen ontwikkeling Kop van Voorst

Zwolle staat voor grote uitdagingen, de stad groeit en tegelijkertijd willen we de Zwolse waarden behouden: onze groene stadsranden. We willen de natuur versterken, gezondheid en schone lucht, bereikbaarheid en een sterke economie. En dan ook nog circulair en klimaatadaptief. Het is een complexe zoektocht: hoe gaan we dit met elkaar realiseren?

D66 vindt dat Zwolle terughoudend moet zijn als het gaat om nieuwbouw in haar groene stadsranden. Dat willen we niet alleen maar roepen, we willen ook oplossingen bedenken. We willen mogelijkheden onderzoeken. Een daarvan is de Kop van Voorst. Een uniek gebied midden in de stad van wel 10 hectare groot. Nu kan er geen woningbouw plaatsvinden, er zijn bedrijven en dat gaat niet samen door normen die we met elkaar vastgesteld hebben in het verleden. Maar willen we dit altijd zo houden?

Nee, wat ons betreft is het een gemiste kans als we niet echt toekomstgericht gaan kijken en stappen nemen om op termijn, 10, 20, misschien wel 40 jaar, een mooie gemixte ontwikkeling in de Kop van Voorst te realiseren. Dat begint met het in kaart brengen van alle uitdagingen (en obstakels) en scenario’s bedenken over hoe hiermee om te gaan. Bij de omgevingsvisie, september 2021, dienen we daarom een motie in met GroenLinks en de ChristenUnie met als doel dit op de agenda te zetten en de eerste stappen te nemen. De motie kreeg een meerderheid in de gemeenteraad (Swollwacht, VVD en CDA stemden tegen).

 

Gepubliceerd op 13-09-2021 - Laatst gewijzigd op 14-09-2021