Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie investeren in het voorveld

Zwolle is een groeiende stad. Door deze groei neemt de druk op de sociale voorzieningen, waaronder de sociale basis, toe. Door de vergrijzing, wijzigende wet- en regelgeving (extramuralisering en ambulantisering) en veranderende woonwensen (langer zelfstandig) zal deze druk ook verder toenemen. D66 vindt het belangrijk dat er vroegtijdig op de groei wordt geanticipeerd en wil de besparingen van de afgelopen jaren omzetten in een investering in het voorveld, om de sociale basis verder te versterken. Op 5 juli 2021 dient D66 daarom samen met SP Zwolle de Motie D66 investeren in voorveld in. Met deze motie verzoeken de partijen het college om bij de begroting 2021 een voorstel te doen voor een structurele investering in het voorveld.

Gepubliceerd op 05-07-2021 - Laatst gewijzigd op 05-07-2021