Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie niet besparen maar ontwikkelen op GGZ

We staan aan de vooravond van een complexe doordecentralisatie van verantwoordelijkheden, taken en financiën omtrent beschermd wonen. Veel cliënten die nu in een instelling wonen gaan op korte termijn zelfstandig wonen (beschermd thuis). D66 wil dat we het laatste jaar voor de doordecentralisatie benutten om te investeren in de beweging van bescherm wonen naar beschermd thuis en dient daarom de Motie D66 niet besparen maar ontwikkelen op ggz in tijdens de besluitvormende vergadering van 5 juli 2021. Met deze motie verzoekt D66 het college om in de begroting van 2021 te komen met een voorstel waarbij (een deel) van het regionaal budget dat vrijkomt, ingezet wordt voor de realisatie van de verandering die ons te wachten staat.

De motie is unaniem aangenomen.

Gepubliceerd op 05-07-2021 - Laatst gewijzigd op 06-07-2021