Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Moties en amendementen begroting 2022

De gemeenteraad vergaderde op vrijdag 12 november over de  begroting voor 2022.  Sonja Paauw voerde het woord. Zij noemde de begroting wankel, maar ook een cadeau en kwam zelf namens de fractie met een aantal ideeën op het gebied van wonen, sport en ondernemerschap. Hier lees je haar betoog terug.

Tijdens de vergadering diende D66 voor verschillende ideeën die werden aangedragen ook moties en amendementen in. Deze moties en amendementen zijn hieronder terug te lezen.

Gepubliceerd op 12-11-2021 - Laatst gewijzigd op 12-11-2021