Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Moties gebiedsontwikkeling IJselhallen 28-9-2020

In de debatronde van 31 augustus 2020 is de gebiedsontwikkeling IJselhallen en Kamperpoort behandeld.  De  huurovereenkomst met de IJsselhallen eindigt per 2024. Het IJsselhallenterrein is in de woningbouwplanning opgenomen als woningbouwlocatie en is de grootste inbreidingslocatie voor de stad in eigendom van de gemeente. De beoogde plancapaciteit bedraagt 400-600 woningen.

De moties die D66 heeft ingediend over dit onderwerp zijn:

De motie om ruimte te geven aan inwoners voor eigen initiatief is met ruime meerderheid van stemmen aangenomen (alleen de VVD stemde tegen).

Gepubliceerd op 28-09-2020 - Laatst gewijzigd op 08-10-2020