Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Voorjaarsmoment 2020 betoog

De toekomst is gezond

“De wereld ziet er anders uit. Waar vrijheid voorheen vooral in ons hoofd zat (vrijheid om te kiezen, jezelf te zijn, je mening te uiten), merken we nu des te beter dat onze fysieke ruimte ook vrijheid geeft. Deze vrijheid was de afgelopen maanden behoorlijk ingeperkt en dat had en heeft nog steeds gevolgen voor onze sociale contacten en onze keuzevrijheid.”

“Het nieuwe perspectief waar ik namens D66 tijdens de begrotingsbehandeling 2020 over sprak is binnengekomen op een manier die niemand voor ogen had. Ik betoogde in het najaar van 2019 dat wij – overheid, bestuurders, inwoners – ons op een andere manier moesten gaan verhouden tot onze omgeving en dat dat zonder omgevingsbewustzijn niet lukt. Waarom? Omdat we met een veel sluipender crisis te maken hebben: die van klimaatverandering en het opraken van onze aarde.”

“Omdat die crisis langzaam gaat en omdat wij die persoonlijk allemaal best zullen overleven op een niet al te onaangename manier, komt onze actie traag op gang. Nederland loopt achteraan in Europa als het gaat om groene energie en de omslag naar kringlooplandbouw en circulaire economie staat nog in de kinderschoenen. Het besef dat we niet zonder biodiversiteit kunnen omdat dat niet goed is voor de natuur en daarmee onze gezondheid, begint nu pas mondjesmaat te komen.”

“Voorzitter, de coronacrisis laat zien dat het wel kan. Snel actie nemen! Waar het binnen de perken houden van een stijging van de temperatuur op aarde tot 1,5 graden moeizaam gaat, conformeren we ons zonder enige moeite aan de 1,5 meter samenleving. Binnen no time sluiten we de binnenstad voor auto’s, ligt het vliegverkeer stil, stampen we IC bedden uit de grond en zorgen we ervoor dat er stevige maatregelen genomen worden om de schade aan de economie te beperken.”

“Laten we de getoonde actie dus ook tonen als het gaat om die andere veel ergere crisis. Zwolle is maar een stipje op de aarde, maar wat D66 Zwolle betreft is Zwolle een rode knipperende stip op de aardkorst. Dé plek waar we voortvarend werken aan nieuw perspectief. Prettig perspectief!”

“Met dezelfde actiebereidheid als we afgelopen maanden gezien hebben rond de coronacrisis en zonder het uitstel en de vertraging die we continu ervaren. Wil D66 Zwolle toekomstbestendig maken. Op weg naar de begroting van 2021 – ziet mijn partij graag het volgende.”

“Ten eerste heeft de coronacrisis helder gemaakt dat de inrichting van de publieke ruimte van groot belang is voor de vrijheid en gezondheid van de Zwollenaren (in allerlei opzichten). Als we niet ver weg kunnen omdat een virus ons bedreigt, is het belangrijk dat er dichtbij ontmoeting, ontspanning en ook verrassing en prikkeling is. Dat we dichtbij ruimte hebben om te spelen en te sporten. Dat betekent dat we in de wijken veel groen en voorzieningen nodig hebben, dat je er veilig en gezond kunt fietsen en wandelen, dat er plekken zijn om op een kleinschalige manier optredens te kunnen geven, dat er plekken zijn waar je elkaar kunt ontmoeten zoals pleinen. Plekken voor iedereen. Dus niet alleen voor mensen met een goed gevulde portemonnee, zoals nu in de binnenstad het geval lijkt te zijn. Want, je kunt er bijna niet meer verblijven zonder op een terras te moeten zitten en dus je portemonnee te moeten trekken.”

“We zien dat auto’s door de coronacrisis geweerd worden uit de binnenstad met als belangrijkste argument het belang van de horecaondernemers. Zij hebben dan meer ruimte voor terrassen. D66 ziet echter meer belangen dan die van de ondernemers en pleit daarom al jaren voor een autoluwe binnenstad. Voorzitter, wat ons betreft blijft de binnenstad dus ook in de toekomst autoluw. En niet alleen autoluw, maar in het kader van fijnstof, gezonde longen die we nu heel hard nodig hebben, veiligheid en de terugdringing van fossiele brandstoffen ook scooter en brommervrij. Verschillende gemeenten gingen ons voor omdat bepaalde scooters en brommers voor relatief veel emissie en fijnstof zorgen (en daar heeft Zwolle nog wel een uitdaging liggen). Hiervoor dienen wij samen met GroenLinks een motie in waarin we het college vragen hiervoor een plan van aanpak voor te bereiden.”

“Ten tweede voorzitter, wil ik aandacht voor jongeren. Zij hebben het minst te vrezen van het virus, maar worden het hardst getroffen. Geen examenfeesten, geen reizen na je examen, straks misschien geen werk, een aangepaste introductieweek als je gaat studeren.. geen seks. Als we dan horen dat de gemeente nogal stroef reageert op creatieve ideeën om toch je eindexamenuitreiking gezamenlijk te kunnen doen, dan valt dat tegen. In Utrecht kan het wel in het stadion, in Zwolle niet. Jammer. Voorzitter, wij zien graag een oplossingsgerichte overheid, zeker in dit soort situaties. Denk dus een beetje mee, toon een beetje lef en gebruik je boerenverstand.”

“De jongere jongeren, ook wel kinderen, zaten ook veel thuis afgelopen maanden. Misschien maar goed ook, want er zijn in Zwolle nog steeds scholen met loden leidingen. Als je leest wat dat doet met je gezondheid.. dan kun je maar beter niet naar school gaan inderdaad. Voorzitter, het kan niet zo zijn dat kinderen op school een gevaar lopen voor hun gezondheid. D66 heeft eerder vragen gesteld over loden leidingen en het college antwoorde dat er onderzoek loopt en er vervolgactie genomen zou worden. Kan de wethouder aangeven welke vervolgactie er genomen wordt? U zult begrijpen dat dit wat D66 betreft op zo kort mogelijke termijn aangepakt wordt, al gaat het maar om een paar scholen, alle kinderen moeten een gezonde leeromgeving hebben.”

“Dan voorzitter, het belang van natuur en het feit dat mensen de natuur moeten kunnen beleven. Dat de natuur robuust moet zijn om gezond te blijven merken we op kleine schaal met bijvoorbeeld de eikenprocessierups (op Klokhuis noemen ze hem Eikendepressierups), en dus nu ook op grote schaal met het corona virus. Ik kan het dus niet blijven benadrukken hoe belangrijk natuur is. Als de natuur gezond is, zijn wij dat ook! Meer mensen echter, betekent vaak minder natuur. Wat dat betreft zijn wij het virus. Zwolle is ook nog een groeistad, meer mensen dus: Hoe doen we dat dan?”

“Voorzitter, laat Zwolle een voorbeeld zijn voor de rest van Nederland. Op het gebied van natuurinclusief bouwen, ecologische verbindingen, een sterk bomenbeleid en zichtbaar enthousiasme vanuit college en ook ambtenaren. Natuur- en Milieu educatie hoort daar ook bij. Deze hele college periode zitten we te wachten op een toekomstvisie voor de Nooterhof, de visie ligt er nog steeds niet. D66 wil nu eindelijk een stevige ambitie zien en bijbehorend voorstel bij de begroting. Graag een reactie van de wethouder. Dat geldt ook voor de oude bomen op de dijk bij de Klooienberg, ik weet dat dit bij het Waterschap ligt, maar wat D66 betreft doet de gemeente er ook alles aan om die – wat ons betreft monumentale bomen – te behouden. De stad van de toekomst is groen!”

“Tot slot voorzitter. Zwolle is een grote stad en wordt nog groter. Dit gaat bij sommige mensen gepaard met de vrees dat de menselijke maat verloren gaat. De sterke sociale verbindingen die onze stad zo kenmerken wil niemand verloren laten gaan. Voorzitter, ik denk dat deze crisis ons laat zien dat die angst onterecht is. Deze crisis laat zien hoe veerkrachtig onze samenleving is, we helpen elkaar en maken nieuwe verbindingen ondanks alle beperkingen. Als wij, college en gemeenteraad dát makkelijker maken, dan blijft die menselijke maat sterk in Zwolle.”

“Dat betekent: investeren in je publieke ruimte, investeren in schone energie en circulariteit, investeren in kunst en de creatieve denk- en doe kracht van Zwolle! Een stad die een volgende stap wil maken in stedelijke groei, moet dat niet als doel op zich zien, maar als uitkomst van het investeren in de juiste randvoorwaarden. Daarbij voorzitter, is de democratie en zijn onze grondrechten ontzettend belangrijk. De nieuwe coronawet is weer even vooruitgeschoven, maar als het zo’n gedrocht blijft als de laatste versie dan geven we vanuit Zwolle ook een stevig signaal af wat D66 betreft.”

Gepubliceerd op 26-06-2020 - Laatst gewijzigd op 26-06-2020