Steun ons en help Nederland vooruit

Armoede

Armoede is een verschijnsel, complex en met veel samenhangende dimensies. Voorbeelden daarvan zijn: inkomen, opleidingsniveau, zelfredzaamheid, gezondheid, maatschappelijke participatie en de woon- en leefomgeving. Het voorkomen van armoede wordt het best gewaarborgd door inkomen uit werk. Werk betekent ook integratie, emancipatie en zelfstandigheid. Voor werk is naast banen, scholing en omscholing ook een goede kinderopvang nodig. De gemeente moet scholing faciliteren tezamen met goede, betaalbare kinderopvang.

D66 is voor een adequaat armoedebeleid waarbij mensen gestimuleerd worden om vanuit eigen kracht hun leven en financiën weer op orde te krijgen. Als daar ondersteuning voor nodig is dan dient de gemeente deze ondersteuning te bieden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018