Steun ons en help Nederland vooruit

Integraal Kindcentrum

Ieder jaar heeft de gemeente Zwolle 1,6 miljoen euro subsidie over voor brede scholen. Doel is om de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten, een doorgaande ontwikkelingslijn te realiseren en een sluitend netwerk rond het kind te creëren. Helaas blijkt dat deze doelen onvoldoende gehaald worden. In een Brede school zijn buitenschoolse opvang en onderwijs twee aparte organisaties.

Met een integraal kind centrum als een vorm van door geëvolueerde brede school kunnen veel van de geconstateerde verbeterpunten adequaat worden aangepakt. Een integraal kind centrum is een combinatie van kinderopvang van 0-4 jaar, buitenschoolse opvang en het onderwijs. Er is één organisatie die alle drie de lijnen aanstuurt. Doordat het integraal kind centrum één team heeft, is het eenvoudiger de doorgaande lijn baby-dreumes-peuter-kleuter vorm te geven.

Binnen een integraal kind centrum is één zorgteam waarin kinderen van 0-13 jaar besproken kunnen worden. Als er op jonge leeftijd problemen zijn, kan van alle disciplines (GGD, logopedie, interne begeleider van de school) gebruik worden gemaakt. Wanneer een kind daarna 4 jaar wordt en naar school gaat, is al bekend binnen het centrum, welk traject er voor dit kind gevolgd is. Dat scheelt veel overdracht, overleg en kosten. Bovendien blijft de hulpverlening aan een kind/gezin goed in beeld. Binnen een brede school kan dit niet zo werken, omdat er sprake is van twee aparte organisaties, die niet zonder meer informatie aan elkaar mogen overdragen (privacyregelingen). Daar moeten aparte afspraken voor gemaakt worden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018