Steun ons en help Nederland vooruit

Fiets, auto en openbaar vervoer

Het shared space principe wordt door D66 omarmd, in dit concept is de auto minder dominant en daardoor ontstaat in het verkeer meer gelijkwaardigheid tussen snelle en langzame deelnemers als fiets en voetganger. Fietsstraten en de inrichting van de openbare ruimte worden bij vervanging aangepast.

In het lokale verkeer is de fiets een belangrijk, gezond en duurzaam vervoermiddel. Door het inrichten van hoofdfietsroutes, fietscorridors, meer fietsenstallingen en P&R plaatsen bevordert de gemeente het gebruik van de fiets. Bij keuzes over de inrichting van wegen met een beperkte capaciteit ligt voor D66 de prioriteit bij fietsers en hulpdiensten, daarna bij bus en tenslotte bij de auto. Ook moet de fiets een volwaardige plaats krijgen in modellen die berekenen hoeveel economische schade er optreedt door het wachten in de file of voor rood verkeerslicht.

Onze speerpunten:

  • Openbaar Vervoer willen we sterker maken, onder andere door een singelbus in te voeren. De singelbus is een concept waarbij het regionale vervoer uit de stad wordt geweerd, regionale reizigers worden aan de rand van de binnenstad afgezet.
  • Fietsvervoer makkelijker (fietspaden, fietsstraten) en veiliger maken door ondertunneling van fietspaden van de stadsring, kinderen per fiets naar en van school brengen en halen stimuleren, inzet klaar overs inzetten op minder veilige oversteekplekken.
  • Minder regulering, meer eigen verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld door zo weinig mogelijk verkeersborden: 70 km/uur op de hele ring, dus ook op de Zwartewaterallee.
  • Gevaarlijk vervoer: Ook Zwolle ontkomt niet aan het vervoer van gevaarlijks stoffen. Denk bijvoorbeeld aan de chloortrein: Externe veiligheid willen we reguleren door overdag gevaarlijke stoffen te vervoeren zodat bij ontstaan gevaar mensen sneller kunnen vluchten dan ’s nachts, veiligheidsregio maakt bestrijdingsplannen, we willen de bewoners van de stad transparant informeren over risico’s.
  • D66 Zwolle wil dat de stad bereikbaar is, ook voor mensen die in een rolstoel zitten. Wij houden daar rekening mee bij de inrichting van openbare ruimte en nieuwe ruimtelijke plannen.
  • We bevorderen duurzame transportvormen: Pakketdiensten per fiets en stadsdistributienetwerk
  • Bij het plannen van een nieuwe woonwijk, verbreden of aanleggen van een weg of het toestaan van nieuwe industrie is aandacht voor de gevolgen voor de volksgezondheid belangrijk.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018