Steun ons en help Nederland vooruit

Binnenstad

De binnenstad is het historische hart van de stad. Het visitekaartje van heel Zwolle! Zonder sterke binnenstad geen sterke stad. Wij zien dat Zwolle een regionale bloeistad is die wil pionieren en ondernemen. Met name voor dit soort steden is het belangrijk dat bewoners en ondernemers betrokken zijn bij hun binnenstad en dat de binnenstad een plek voor ontmoeting is.

In onze visie is de binnenstad daarom een plek die sociale meerwaarde biedt. Sociale meerwaarde ontstaat als we ons richten op de drijfveren van mensen om de binnanstad te bezoeken zoals creativiteit en nieuwsgierigheid, speelsheid (Bron: onderzoek Alpha Rainbow). Het is belangrijk dat de binnenstad zich hier met alle ondernemers, eigenaren en initiatiefnemers naar richt.

Deze waarden vragen om ruimte voor experiment, ook in de fysieke ruimte, nieuwe businessmodellen hebben deze ruimte nodig. Hierin past ook de terugkeer van bedrijvigheid naar de binnenstad, naast retail moet er ruimte zijn voor ambachten en creatieve makers. De dynamiek van de binnenstad is belangrijk voor ondernemers en maakt de stad minder voorspelbaar (en dus speelser, verrassender). Wij willen dus graag een mix van kunst (in de openbare ruimte, galeries en ateliers) en ambacht, ruimte voor creatieven en gezinnen die in de binnenstad willen werken en wonen, en kleinschalige initiatieven. Dit heeft ook planologische gevolgen. De gemeente moet hier een stevige regiepartner in zijn en samen met ondernemers en andere partijen werken aan een toekomstbestendige aantrekkelijke binnenstad. D66 wil verduurzaming van het binnenstedelijk gebied. Bijvoorbeeld door groen-blauwe verbindingen. We willen het belang van het versterken van groen-blauwe structuren benadrukken en we streven naar klimaatbestendigheid.

Onze speerpunten:

 • Zorg voor ontmoetingsplekken in de publieke ruimte.
 • Een lichtplan dat integraal bijdraagt aan beleving van historie, ontmoeting en veiligheid.
 • (Nieuwe) winkels en andere commerciële voorzieningen willen we in de binnenstad en niet op de andere zijde van de Singel (Katwolderplein etc).
 • Het potentieel van de Ossenmarkt willen we benutten voor winkels, ateliers, expositieruimtes en horeca (terrasjes).
 • Een plan voor de Sassenstraat dat moet leiden tot meer levendigheid en bezoekers.
 • D66 is voor flexibele bestemmingsplannen, waardoor functiemenging van wonen, winkelen, cultuur, maar ook andersoortig kleinschalig ondernemerschap, zoals speciaalzaken gestimuleerd worden.
 • D66 wil ruimte voor kunst (ook kleinschalig) in de binnenstad.
 • Meer groen in de binnenstad, de gemeente geeft het goede voorbeeld.
 • Verbeteren routering en bereikbaarheid, plaatsing stadse zuilen voor affiches.
 • Pro-actieve aanpak van leegstand en visie op sloop.
 • Bescherming historische gebouwen en hoogwaardige architectuur.
 • Klimaatbestendigheid en verduurzaming.
 • Voldoende plekken voor bootjes om (ook langer) aan te leggen.
 • Eigentijds distributienetwerk.

De bereikbaarheid van de binnenstad is erg belangrijk. Voor bezoekers die met het openbaar vervoer onze stad bezoeken, moet de overgang van vervoer naar stad makkelijk zijn. Voor fietsers moet het huidige parkeerbeleid minder rigide worden gehandhaafd. Wij willen dat bezoekers die met de auto naar de binnenstad komen snel en efficiënt een parkeerplaats vinden.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018