Steun ons en help Nederland vooruit

Buitengebied en stadsranden

Aantrekkelijke groene stadsranden zijn net zo belangrijk als onze binnenstad. De nabijheid van een grote stad stelt bijzondere eisen aan het omringende buitengebied. In de directe omgeving van Zwolle is veel natuur, vinden we een gevarieerd landschap en zijn er veel recreatie mogelijkheden. We moeten dit behouden en waar mogelijk versterken. Grootschalige landbouw is hier moeilijker in te passen dan ver van de stad. Om voor boeren toch een redelijk inkomen te krijgen, zijn er in de stadsrand ook vaak meer boerderijen met een nevenfunctie, zoals theehuis, recreatie, galerie en vlees- of kaasboerderij. Dit soort activiteiten (met als doel het behoud van bedrijvigheid) willen we stimuleren en misschien wel initiëren. Agrariërs die in de omgeving van Zwolle willen meewerken aan het beheer van het landschap (groene diensten), verrichten een maatschappelijke taak en moeten hierin door de gemeente worden ondersteund.

D66 staat zeer positief tegenover biologische landbouw. Onze eigen gezondheid, het welzijn van dieren, duurzaamheid (een kleinere voetafdruk op onze aarde dan de gangbare landbouw), het milieu en energieverbruik, zijn hiervoor de belangrijkste redenen.

Wonen kan de kwaliteit van het landschap versterken. Zorgvuldige landschappelijke inpassing en architectuur vragen hier veel aandacht. Op ingewikkelde constructies en Vrijkomende Agrarische Bebouwing moeten we alert zijn. De gemeente moet op sommige plaatsen optreden tegen de verrommeling van het landschap. In de afgelopen jaren zijn in het buitengebied van Zwolle een aantal zeer slechte voorbeelden van nieuwe woningen gebouwd. Tot slot wil D66 dat het groen van de omgeving ver de stad binnendringt.

Laatst gewijzigd op 27 juli 2020