Steun ons en help Nederland vooruit

Creativiteit

In Zwolle is burgerparticipatie een belangrijk uitgangspunt bij beleidsvorming. Uitgangspunt is sámen plannen maken in een zo vroeg mogelijk stadium. De overheid bepaalt niet alleen. De burger praat mee en brengt zijn kennis en verbeelding in. Zo worden plannen veelkleuriger, creatiever en kwalitatief beter. Bovendien herkennen burgers de keuzes die uiteindelijk worden gemaakt, waardoor het draagvlak en vertrouwen groeit. Om de creatieve kracht van Zwolle nog beter te benutten hebben wij het programma Initiatiefrijk Zwolle gerealiseerd dat ruimte geeft aan initiatief uit de stad, onder andere met het Stadsontwikkelfonds).

De creatieve industrie is onmisbaar voor innovatie en creativiteit. Niet alleen binnen haar eigen sector, maar zeker daarbuiten. D66 wil deze sector ondersteunen door bijvoorbeeld door leegstaande kantorenpanden, of niet-gebruikte schoolgebouwen in te zetten of verbindingen te leggen met onderwijs en andere bedrijfstakken.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018