Steun ons en help Nederland vooruit

Decentralisaties

De gemeente Zwolle krijgt te maken met drie belangrijke decentralisatiedossiers: de AWBZ waarvan een deel op gaat in de Wmo, de Participatiewet en Jeugdzorg. Het gemeentelijke budget wordt verhoogd, maar per saldo is minder geld beschikbaar. De samenleving staat daarmee voor de uitdaging om met minder middelen effectievere dienstverlening te realiseren op het gebied van zorg en welzijn.

De decentralisatie van de zorg is een kans: zorg moet en kan anders, beter, meer op maat en met minder geld. Hierbij heeft de gemeente een regisserende rol: het bevorderen van vraagsturing, subsidie- en inkoopbeleid gericht op het maatschappelijke effect en het borgen van continuïteit en de kwaliteit van de zorg.

D66 wil een inkoopbeleid waarbij gevestigde en nieuwe partijen worden aangesproken op hun ondernemerschap, hun vaardigheid om de eigen kracht van mensen te stimuleren en met minder middelen effectievere dienstverlening te realiseren. Een manier om een kanteling te bevorderen is om het subsidierecht van instellingen afhankelijk te maken van de mate waarin organisaties resultaten bereiken, bijvoorbeeld door samen te werken.

De sociale wijkteams spelen een centrale rol in de nieuwe decentrale structuur. Dit betekent dat veel organisaties zich moeten omvormen.

Lees meer.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018