Steun ons en help Nederland vooruit

Decentralisaties

De decentralisatie gaat over de  Participatiewet, Jeugdzorg en zorg en ondersteuning (Deel AWBZ). Wij vinden dat het democratisch proces (de gemeenteraad) op deze dossiers goed geborgd moet worden, en dat het rijk niet zou moeten dicteren van gemeenten doen.

Participatiewet

Voor een groot deel van de doelgroep, de mensen waarvan we redelijkerwijs kunnen aannemen dat zij zelfstandig aan het werk kunnen, zorgen we er voor dat er resultaatgerichte afspraken gemaakt worden, met de mensen zelf en met de instellingen of andere marktpartijen die hen daarbij helpen als dat nodig is.

Voor de andere groepen, mensen die beperkingen hebben waardoor zij beschut werken nodig hebben of begeleiding, willen we op maat kijken wat er nodig is. Continuïteit is belangrijk voor deze mensen en D66 beseft maar al te goed dat we niet zo maar overboord moeten gooien wat nu goed werkt. Hier ligt een duidelijke publieke taak voor de gemeente.

Wij vinden dat er een gesprek gevoerd moet worden waarin we het met elkaar, overheid, politiek en inwoners, hebben over wat “naar vermogen” nou eigenlijk betekent en wat “nuttig” is. Immers mensen kunnen worden gekort op hun uitkering als zij zich niet inzetten naar vermogen en dat betekent nogal wat. Dit (terugkerende) gesprek kan als input dienen voor het bewaken van de humane grens en om te bepalen wat naar eigen vermogen is, of de ondersteuners / gemeente daar hetzelfde over denken en oordelen als de mensen zelf.

Subsidie mag geen vanzelfsprekendheid zijn. De overheid wordt kleiner en krijgt dus minder taken, de samenleving meer. Dit is een maatschappijbeeld dat los van de bezuinigingen staat. Wij willen daarom ook investeren in initiatieven uit de stad. Bijvoorbeeld door een fonds in het leven te roepen waar mensen een beroep op kunnen doen als zij een activiteit organiseren die bijdraagt aan de doelstellingen van de gemeente.

Zorg en ondersteuning

Veel mensen gaan naar de huisarts als zij zorg nodig hebben en ook bij andere problemen. Dus niet het sociale wijkteam, maar de huisarts signaleert. De huisarts heeft zijn beroepsgeheim en kan besluiten om iemand in de werkwijze van een sociaal wijkteam op te nemen. D66 wil graag de Zwolse huisartsen en verloskundigen betrekken bij het opzetten van de wijkteams. Wij willen onderzoeken of de huisarts een rol kan krijgen bij het bepalen van de kwaliteit van de aanbieders. Zij zien immers ook wanneer het niet goed gaat en vormen een natuurlijke ingang voor veel mensen.

Lees meer over zorg>>

Laatst gewijzigd op 22 november 2018