Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzaam bouwen

Verduurzaming van de bestaande woningmarkt leidt tot een positieve waardeontwikkeling van vastgoed. We willen stimuleren dat beproefde methoden van bijvoorbeeld www.energiesprong.nl worden gerealiseerd. De gemeente zou ontwikkelaars nadrukkelijk op hun rol moeten aanspreken.

D66 wil scherper sturen op de beheersing van de totale woonlasten (huur- en energielasten en gemeentelijke heffingen). De meest kwetsbare inkomensgroepen zijn steeds moeilijker in staat hun woonlasten op te brengen. Hierdoor zijn zij niet in staat tot investeringen om deze woonlasten te
verlagen. D66 wil met eenmalige investeringen de woonlasten structureel omlaag brengen en, waar nodig, kwijtschelding administratief eenvoudiger maken.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018