Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzaamheid

Volgens ons is iedereen verantwoordelijk voor de wereld om zich heen. Op grond hiervan kan iedereen een eigen wezenlijke bijdrage leveren aan het welzijn van mensen, aan het milieu en aan de maatschappij (people, planet en profit). Wij zien de transitie naar duurzame energie als een gegeven. We streven naar minder gebruik van fossiele brandstoffen, meer gebruik van duurzame bronnen zoals wind, zon en water en minder energiegebruik. Wij willen de potentie van Zwolle in kaart brengen.

Het is belangrijk dat duurzaamheid niet wordt afgedwongen met regels en toetsingscriteria, maar komt vanuit de mensen zelf, vanuit hun eigen motivatie. Een motivatie die leidt tot verantwoord gedrag. Het is belangrijk dat de gemeente dit gedrag stimuleert en faciliteert. Hier hoort een maatschappelijk verantwoord optreden van de gemeente zelf bij. Voorbeeldgedrag is van eminent belang. Bij grote projecten en belangrijke beslissingen hoort duurzaamheid als vast onderdeel een plek te krijgen.

Concrete zaken waar de gemeente wat aan kan doen zijn:

 • Eigen inkoop en aanbestedingen.
 • Eigen duurzame gebouwen.
 • Stimuleren en ondersteunen duurzame initiatieven van bewoners en bedrijven.
 • Stimuleren van openbaar vervoer en fietsen.
 • Openbare werken: gebruik duurzame materialen, energie- en milieuvriendelijke werkmethoden, afkoppelen regenwater, energie zuinige verlichting (LED), hergebruik van materialen.
 • Openbaar vervoer en eigen voertuigen rijden op niet-fossiele brandstoffen
 • Voorkomen en hergebruiken van afval. Dit kan door voorlichtingsprojecten, maar ook door gebruik te maken van de aandeelhouderspositie bij de ROVA .
 • Scheiden van plastic.
 • Grootschalige energiebesparingprogramma’s en ondersteunen van alternatieve vormen van energie.
 • Alle lampen van de gemeente verwisselen door LED lampen.
 • Biologische producten gebruiken bij de gemeente.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018