Steun ons en help Nederland vooruit

Energietransitie

De energietransitie is urgent en Zwolle heeft windmolens nodig. Onze ruimte is gewoon te klein om zonder molens de energieambities te realiseren. Het is daarbij voor de inwoners van Zwolle en voor initiatiefnemers van groot belang dat er duidelijkheid is over wáár windmolens kunnen komen en onder welke voorwaarden.

Draagvlak is belangrijk en draagvlak ontstaat door heldere kaders, door mensen houvast te geven en onzekerheden weg te nemen. Draagvlak is echter niet het belangrijkste. Er zullen altijd mensen zijn die niks voelen voor windmolens ondanks heldere kaders. Belangrijker dan draagvlak zijn de belangen en het algemene belang van de energietransitie is groot. Hoe we met de verschillende belangen omgaan zal helder moeten zijn voor inwoners. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de waarde van duurzame energie naar Zwolle gaat, dus initiatieven van inwoners worden zeer gewaardeerd.

Windmolens in woonwijken ligt niet voor de hand, bedrijventerreinen en stadsranden blijven dan over.

Laatst gewijzigd op 27 juli 2020