Steun ons en help Nederland vooruit

Gelijke rechten

Vrijheid zit bij D66 in het DNA. Iedereen moet vrij zijn om zichtbaar zichzelf kunnen zijn, ongeacht afkomst, religie, geaardheid etc. D66 wil scholen verplichten voorlichting te geven over (homo)seksualiteit. Zo vergroten we de seksuele zelfstandigheid en acceptatie van seksuele diversiteit onder jongeren.

Twaalf jaar na openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht is er in 2014 een definitief einde gekomen aan de weigerambtenaar door een wetsvoorstel van D66 Tweede Kamerleden Pia Dijkstra en Gerard Schouw. D66 vindt het van belang dat ambtenaren gewoon de wet uitvoeren en niet discrimineren. Persoonlijke bezwaren mogen geen reden zijn om te weigeren een huwelijk tussen twee mannen of twee vrouwen te sluiten. Gelijke behandeling is een belangrijk recht en moet voor iedereen gelden.

Het wetsvoorstel om een einde aan de weigerambtenaar te maken, maakt deel uit van het Roze Stembusakkoord dat op 3 september 2012 is gesloten door de niet confessionele partijen. In dit akkoord spraken D66, VVD, PvdA, SP, PVV, GroenLinks, de PvdD en 50+ af om na twee kabinetten van stilstand vijf belangrijke maatregelen ter bevordering van homo- en transgenderemancipatie te regelen. Deze vijf voorstellen zijn inmiddels allemaal aangenomen in de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel om een einde te maken aan de weigerambtenaar is het vierde voorstel dat in de Eerste Kamer is aangenomen. Het gaat behalve om het afschaffen van de weigerambtenaar om voorlichting op scholen over seksualiteit en seksuele diversiteit, lesbisch ouderschap, erkenning van genderidentiteit en het afschaffen van de enkele feit-constructie. De laatst genoemde wacht nog op behandeling in de Eerste Kamer.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018