Steun ons en help Nederland vooruit

Jeugdzorg

Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg. Het kind staat daarin centraal. Passende hulp voor elk kind en het voorkomen van zwaardere problemen is het doel. D66 waakt ervoor dat persoonsgegevens beschermd worden, wachtlijsten tot een minimum beperkt blijven en dat ervaring en kennis en dus kwaliteit continue onder de aandacht blijven. Ook willen we bureaucratie terugdringen en het veld ook voor kleinere zelfstandigen toegankelijk houden. Zelfbeschikking en keuzevrijheid zijn hierbij gebaat.

De toewijzing van gespecialiseerde zorg, hoeft niet altijd via een door de gemeente aangewezen professional te gaan, maar kan ook via de huisarts. Het is daarbij belangrijk dat de gemeente weet hoe veel zorg er verwezen wordt, want de gemeente moet dit betalen en tekorten willen we voorkomen. De huisarts moet dus in verbinding staan met de gemeente. De ontwikkeling waarbij huisartsen samenwerken met het sociale wijkteam zien wij als kans, mits passende hulp geborgd is. Als het nodig is moet snel doorverwezen worden naar Jeugd GGZ specialisten.

Jeugdzorg gaat over het beschermen van kinderen en ervoor zorgen dat zij weerbaar worden en kansen krijgen om zich te ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen. Goed onderwijs, voldoende werk, een veilige (sociale) omgeving zijn hiervoor nodig.

Door eventuele problemen al in een vroegtijdig stadium te signaleren, bijvoorbeeld op scholen, Integrale Kind Centra (IKC) en consultatiebureaus, kunnen latere problemen worden voorkomen. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in een sterke verbinding (of zelfs huisvesting in school) tussen school, sociaal wijkteam en huisarts, zodat de drempel naar hulpverlening zo laag mogelijk is.Vanuit het onderwijs kan een sterke preventieve werking uitgaan en hiermee kan de aanspraak op jeugdzorg worden verminderd. Ook huisarts, verloskundige en kraamhulp spelen een belangrijke rol en D66 vindt dat zij betrokken moeten worden bij de inrichting van de jeugdzorg.

Een aantal uitgangspunten zijn:

  • Kinderen niet onverantwoord laten wachten op zorg.
  • Bezoek consultatiebureaus naar 100%.
  • Binnen 24 uur een huisbezoek wordt afgelegd als er een serieuze melding van kindermishandeling binnenkomt.
  • Privacy en eigen regie waar dat kan.
  • Onafhankelijke vertrouwenspersoon voor klachten en kwesties.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018