Steun ons en help Nederland vooruit

Kamperpoort

Najaar 2020 start de ontwikkeling van de plannen voor het gebied rond de IJsselhallen in de Kamperpoort. Omdat de gemeente volledig eigenaar is van de grond biedt dit gebied volop kansen om ambities waar te maken. Dat gaan we wat D66 betreft dus ook doen. Tijdens het debat over het Plan van Aanpak op 31 augustus geeft Sonja Paauw namens de fractie een aantal punten aan het college mee:

  1. Pak het participatieproces professioneel aan en ontwikkel het gebied vanuit stedelijk perspectief, met bewoners van de Kamperpoort én met de rest van de stad. Zet ook experts in.
  2. Geef ruimte aan creativiteit en versterk zo de stedelijke kwaliteit.
  3. Maak ambities concreet, ontwikkel scenario’s en toets deze met een welvaartseffect rapportage zodat we het beste plan krijgen voor dit gebied.

Het maken van een plan voor het gebied start met een strategische verkenning. D66 wil dat er een professioneel participatieproces komt waarin iedereen kan meedenken en doen. Ook mensen met een beperking om ervoor te zorgen dat het nieuwe stadsdeel ook voor hen aantrekkelijk wordt. Sonja Paauw: “Betrek verschillende doelgroepen en laat zien wat bepaalde keuzes betekenen door samen te ontwerpen. Zorg voor professionele begeleiding van het proces. Geef inzicht in mogelijkheden, stimuleer creativiteit, durf te dromen.” Experts zijn naast inwoners nodig om bepaalde ambities te verwezenlijken, bijvoorbeeld op het gebied van circulariteit of natuurinclusief bouwen. Kortom: Bepaal de ambities samen met de stad en experts en vertaal deze in een later stadium in de ontwerpopgaven.

Ruimte voor kunst en cultuur en bijzondere architectuur

Een ander punt is ruimte voor creativiteit. D66 vindt dat er bij afwegingen voor het programma ook de vraag meegenomen moet worden of er ruimte moet komen voor kunst en cultuur. Is het een plek (dat is het nu wel) voor kunstenaars om te wonen en te werken, is er ruimte voor ateliers en podia? Pas ook de percentageregeling beeldende kunst toe en neem ook dit mee in de ontwerpopgaven.

Bij ruimte voor creativiteit hoort ook bijzondere architectuur. Het gebied is eigendom van de gemeente dus de invloed is optimaal. De architectonische uitvraag is wat D66 betreft hoog. Om de stedelijke kwaliteit te vergroten zien wij graag dat er ruimte komt voor particulieren om een woning met bijzondere architectuur te bouwen. Leiden heeft een heel erg gaaf project met de naam Nieuwe Parels. Uitermate geschikt om kwaliteit te geven aan inbreidingslocaties. Het biedt iedereen die droomt van een ontworpen eigen woning op een unieke plek de kans deze droom waar te maken. Het resultaat is: hoogwaardig ontworpen woningen, spannende architectuur door middel van particulier opdrachtgeverschap tot stand gekomen.

Concreet maken duurzame en groene ambities

Ook gaven we het college mee dat we vinden dat ambities concreet moeten worden en te werken vanuit scenario’s om deze vervolgens te toetsen met een welvaartseffect rapportage zodat we het beste plan krijgen voor dit gebied. “Dit is dé kans om ook echt ambities waar te maken. Vertaal ambities en beleid dus hard door richting ontwikkelende partijen,” aldus Sonja. Kortom, maak een concrete vertaling naar de aanbesteding en stel harde eisen.

Laatst gewijzigd op 31 augustus 2020