Steun ons en help Nederland vooruit

Kraanbolwerk

Het Kraanbolwerk is een belangrijke plek in de binnenstad van Zwolle. Wij vinden het belangrijk dat daar een levendig en gevarieerd stadsdeel ontstaat. Het gaat immers om een plek in de stad die voor iedereen, niet alleen de mensen die er straks wonen, belangrijk is. Onze kritische noten waren vorig jaar bij de instemming met het stedenbouwkundig plan gericht op de mono functionaliteit (alleen wonen), het rondje om het Kraanbolwerk en de architectonische kwaliteit.  Positief vinden wij het gebruik van trappen, ook om als zitplaats te dienen. We willen dat er daarbij ook rekening gehouden wordt met mensen met een beperking (rolstoelers).

Wij willen dat er aansluiting is bij het concept (water, handel, industrie). Voor het geplande speeltuintje betekent dit geen wipkip, niet standaard, maar creatief en anders. Een beeldend kunstenaar moet vanaf het begin van de ontwikkeling betrokken worden. Sowieso willen wij dat beeldende kunst integraal opgenomen wordt (dus in een vroeg stadium van de ontwikkeling van de openbare ruimte).

Laatst gewijzigd op 22 november 2018